co2

Projektne aktivnosti

• december 2012 - februar 2013: evidentiranje dobrih praks v Sloveniji in na območju Evropske unije. Končni izbor 20 dobrih praks (15 slovenskih, 5 tujih) na podlagi vnaprej pripravljenih meril opravi projektna skupina.

• marec 2013 – september 2013: javne predstavitve izbranih dobrih praks: z vodenimi ogledi na kraju izvajanja dobre prakse, s samostojnimi konferenčnimi in seminarskimi predstavitvami, s predstavitvami posameznih dobrih praks na primernih dogodkih, prek spletne strani ipd.

• september 2013 – november 2013: oblikovanje priporočil odločevalcem za nadaljnje širjenje in uporabo dobrih praks

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.