co2

Člani projektne skupine

Vida Ogorelec, direktorica Umanotere, vodja projekta. Področje v projektu: trajnostna proizvodnja in potrošnja.

mag. Tanja Cegnar, meteorologinja in klimatologinja. Področje v projektu: prilagajanje na podnebne spremembe.

Anamarija Slabe, strokovni vodja Inštituta za trajnostni razvoj. Področji v projektu: trajnostni razvoj podeželja, ekološko kmetijstvo.

dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Področje v projektu: trajnostna mobilnost.

dr. Franc Pohleven, profesor na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Področje v projektu: vrednostna veriga lesa.

dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Področje v projektu: trajnostna mobilnost.

dr. Sašo Medved, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Področje v projektu: učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije.

Igor Medjugorac, direktor Rdeči oblak d.o.o., vodja komunikacijske podpore projekta.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.