co2

Sporočila za medije in gradiva

Slovenija gradi vetrnice, predstavitev in ogled vetrnice v Dolenji vasi in na Razdrtem, 19. september 2013 (doc), ppt predstavitve

Nacionalni program industrijske simbioze (NISP), 17. september 2013 (doc), ppt predstavitve

Predstavitev Prometne strategije občine Ljutomer in ogled inovativnih praks trajnostne mobilnosti v Gradcu, 12. september 2013 (doc), ppt predstavitve (Ljutomer, Gradec)

Celostne rešitve na dolenjskih ekoloških kmetijah, 10. september 2013 (doc), ppt predstavitve (Ekološka kmetija Kastelic, Ekološka kmetija Černelič)

Energetska sanacija: dobre prakse v lokalnih skupnostih, 12. junij 2013 (doc), ppt predstavitve (Bolnišnica Sežana, Prenova naselja Planina, Energetski koncept v Herleenu)

Proizvodno predelovalni obrati lesa v Avstriji, 6. junij 2013 (doc), ppt predstavitve

Prilagajanje na podnebne spremembe, 30. maj 2013 (doc), ppt predstavitve (EEA, Protipoplavni nasip v Slovenj Gradcu)

Trajnostni razvoj podeželja, 23. maj 2013 (doc), ppt predstavitve (Šentrupert, Zadruga Jarina, Rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku)

Strukturne rešitve za energetsko revščino in model energetskega svetovanja, 14. maj 2013 (doc), ppt predstavitve

Gradnja nizkoenergijskih lesenih stavb, 24. april 2013 (doc), ppt predstavitve (vrtec Preddvor, Eko Produkt)

Ukrepi občin kot znanilci trajnih sprememb na področju trajnostne mobilnosti, 23. april 2013 (doc), ppt predstavitve

Ekosocialna kmetija Korenika, 18. april 2013(doc), ppt predstavitve

Intervju z vodjo projekta, januar 2013 (doc)

Gradivo za medije - kratki opisi dobrih praks, 5. marec 2013 (doc)

Sporočilo za medije, 5. marec 2013 (doc)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.