co2

Sporočila za javnost in gradiva 2012

Novinarska konferenca za predstavitev Priporočil za vključitev primerov dobrih praks v širše programe za soočanje s podnebnimi spremembami in spodbujanje trajnostnega razvoja, Ljubljana, 21. september 2012.
Sporočilo za medije

Zeleni turizem v Alpah kot razvojna priložnost, ogled, 13.6.2012.
Sporočilo za medije
Informativni list Čadrg
Informativni list Bohinj Park Hotel

Center predelave lesa in lesene skeletne hiše DAMAHAUS, predstavitev, 31.5.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list

Šolski ekovrtovi, posvet in predstavitev, 29.5.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list Šolski ekovrtovi

Učinkovita raba energije v občinah in mehanizmi financiranja, posvet, 24.4.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list Energetska prenova večjih stavb v Občini Jesenice
Informativni list Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in prihranki v Kranju

Obnovljivi viri energije: iz raziskav v prakso, študijski obisk, 12.3.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list DOLBS Vransko
Informativni list Združenje slovenske fotovoltaične industrije
Informativni list OLEA Zagorje

Partnerstva za ekološko kmetijstvo, zeleno javno naročanje in regionalni razvoj, posvet, 11.4. 2012:
Sporočilo za medije
Informativni list Lokalna ekološka živila v rimskih šolah in vrtcih
Informativni list Partnersko ekološko kmetijstvo

Ekopark Hartberg in Center predelave lesa HIZ Zeltweg, študijski obisk, 20.3.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list Ekopark Hartberg
Informativni list HIZ Zeltweg

Posvet Trajnostna mobilnost: dobre prakse, 6.3.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list Trajnostna mobilnost v Ljubljani
Informativni list Videokonference nadomeščajo službene poti
Informativni list Carpooling

Predstavitev Zeleno javno naročanje na Dunaju, študijski obisk Dunaja, 14.2.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list Zeleno javno naročanje na Dunaju

Posvet in predstavitev Centra ponovne uporabe Tuncovec pri Rogaški Slatini, 3.3.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list Center ponovne uporabe Tuncovec

Posvet Prilagajanje na podnebne spremembe: dobre prakse, Ig, 25.1.2012:
Sporočilo za medije
Informativni list "Uspešno ukrepanje ob neurju 2010"
Informativni list "Program Združenega kraljestva za podporo prilagajanju"

Novinarska konferenca, Ljubljana, 9.11.2011:
Sporočilo za medije
Gradivo za medije
Izbor in utemeljitev izbora dobrih praks 

Sporočilo za medije ob začetku evidentiranja dobrih praks, september 2011

Intervju z vodjo projekta

Izjave članov projektne skupine in partnerjev projekta

 

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.