co2

Dokumenti projekta 2013

Katalog dobrih praks 2013 (pdf)

Priporočila odločevalcem za nadaljnje širjenje dobrih praks 2013 (pdf)

Predstavitve z zaključnega dogodka 26. 11. v Državnem svetu:

  • Renata Karba, Umanotera: Znanstvena spoznanja, dobre prakse in odzivi politike (pdf)
  • Gregor Vertačnik, ARSO: Peto poročilo IPCC in projekt Podnebna spremenljivost Slovenije (pdf)
  • Andrej Kranjc, MKO: Mednarodna podnebna dogajanja - po Varšavi in vključenost Slovenije (pdf)
  • Nives Nared, MKO: Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 2020 (pdf)

Sporočila zaključnega posveta s 26. 11. (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.