co2

Dokumenti projekta 2012

Katalog dobrih praks 2012, 12. 9. 2012

Priporočila odločevalcem za nadaljnje širjenje dobrih praks, 12.7.2012  

Merila za evidentiranje in izbor dobrih praks, december 2012 (pdf)

Obrazec za evidentiranje dobrih praks, december 2012 (doc)

Izbor in utemeljitev izbora dobrih praks, 9.11.2011 

Vabilo k evidentiranju dobrih praks, september 2011

Smernice za evidentiranje dobrih praks, september 2011

Obrazec za opis dobre prakse, seprember 2011

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.