co2

Rastlinska čistilna naprava v Kozjanskem parku

rcn_kozjansko.jpg

Rastlinska čistilna naprava ob upravni stavbi Kozjanskega parka v Podsredi je namenjena čiščenju komunalne odpadne vode do 50 oseb (upravne stavbe, gostinskega objekta in enodružinske hiše). Obsega površino 124 m2.

Razlog za izbiro te metode čiščenja odpadnih voda je, da je idealna rešitev za dane razmere. Rastlinske čistilne naprave uporabljajo samoobnovitvene sposobnosti narave pri čiščenju odpadnih voda, zato so primerna rešitev za tista območja, kjer gradnja klasičnih čistilnih naprav ni okoljsko ali stroškovno sprejemljiva. Primerne so zlasti za razpršena naselja v gričevnatem svetu, kot je Kozjansko.

Strošek investicije je bil 30.000 evrov. Denar za izgradnjo je Kozjanski park prejel kot donacijo Sklada Si.vode, ki financira oziroma sofinancira projekte, ki pripomorejo k ohranjanju čistih in zdravih voda. Prav tako je del sredstev prispevalo podjetje Limnos, ki je prispevalo projektno dokumentacijo in namenilo del sredstev tudi za snemanje in produkcijo filma o čistilni napravi.
Pozitivni učinki

Ocenjeno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je pozitivno do nevtralno. Rastlinska čistilna naprava varuje podtalnico, pitne vire, vodotoke in jezera ter je nemoteč poseg v okolje, saj gre za popolnoma naraven element, ki se spoji s pokrajino. Povečuje sposobnost prilagajanja na podnebne spremembe z ohranjanjem kakovosti vode kot vira, čigar pomen se s podnebnimi spremembami povečuje, saj zaradi njih postaja vse bolj omejen in ranljiv. Poleg čistilne sposobnosti nudi tudi življenjski prostor nekaterim živim bitjem.

Rastlinska čistilna naprava je ekonomska in ekološka alternativa tradicionalnim čistilnim napravam - nižji so stroški gradnje, obratovanja in vzdrževanja. Je dva- do trikrat cenejši čistilni sistem za odpadne vode od klasičnih čistilnih naprav. Finančni vložek v rastlinsko čistilno napravo se skupaj s stroški načrtovanja, izvedbe in prvega monitoringa giblje od 4.200 evrov na gospodinjstvo (4 osebe), za 30 oseb pa stane 25.000 do 30.000 evrov. Naprava ne potrebuje električne energije ali strojne opreme. Deluje zanesljivo, saj dosega od 85 do 99-odstotno učinkovitost čiščenja.

Dograditev v primeru povečane obremenitve je enostavna - za 1 dodatno populacijsko enoto (populacijski ekvivalent oz. količina odpadne vode, ki jo proizvede ena oseba) sta potrebna dodatna 2 m2 čistilne naprave.

Nosilec
Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

Kontakt
Teo Hrvoje Oršanič , direktor, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 03 800 71 00

Spletna stran
www.kozjanski-park.si

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE

Trajnostni razvoj podeželja, 23. maj 2013

Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka: Kozjanski park, vloga upravljalca (pdf)

Iztok Ameršek, Limnos d.o.o.: Rastlinske čistilne naprave (pdf)

Tanja Gorišek, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: Trajnostni razvoj in evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.