co2

Eko-socialna kmetija Korenika

korenika.jpg

Kmetija je namenjena zagotavljanju materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje zaposlitvenega centra Korenika v Šalovcih na Goričkem z namenom ustvarjanja novih delovnih mest za invalide. Vzpostavljanje je potekalo projektno (uspešno so kandidirali na programih EU – Evropskega socialnega sklada), v več fazah. V letu 2006 je Mozaik od občine Šalovci prevzel propadajočo kmetijo in jo začel obnavljati in opremljati za delovno usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih ranljivih družbenih skupin. Po zaključitvi del na objektih so nabavili opremo za hladno stiskanje kakovostnih rastlinskih olj. Na ta način so pridobili zaključeno celoto. Sledila so usposabljanja za delo na več področjih ekološke pridelave in predelave živil.

V tem trenutku kmetija, ki je eden od zaposlitvenih centrov Društva Mozaik, zaposluje 17 oseb iz ranljivih družbenih skupin. Sodelujejo z več lokalnimi in regionalnimi akterji. Njihovo delo oziroma izdelki obsegajo dejavnosti sušenja sadja in zelišč, hladnega stiskanja semen sončnic, oljne repice, buč in lanu ter predelave naravnega kisa. Izdelujejo tudi etnološko-kulinarične dobrote kot so prekmurska gibanica, posolanka, ocvirkove pogače, pirini rogljiči, solate iz ajde, pire, prosa ali testenin.

Pozitivni učinki

Praksa je odličen primer celovitega trajnostnega razvoja, ki ob prvenstvenem razvoju socialnih dimenzij enako upošteva tudi okoljsko in gospodarsko trajnostnost. Ker se s surovinami (ekološki pridelki) oskrbujejo lokalno, to bistveno zmanjša izpuste toplogrednih plinov pri transportu. Končni izdelki povzročijo manj izpustov zaradi svojega ekološkega porekla. Lokalno in regionalno trženje ter preskrba s hrano na lokalni in regionalni ravni prav tako prispevata k nižjim izpustom.

Raba ekoloških pridelkov lokalnega porekla izboljšuje gospodarski položaj kmetij in krepi gospodarstvo v regiji. Delovna mesta za težje zaposljive ljudi le-tem omogočajo, da sami skrbijo za zadovoljevanje svojih finančnih potreb, s čimer je povečana njihova socialna vključenost, zmanjšujejo pa se izdatki za socialne programe.

Nosilec
Mozaik, društvo za socialno vključenost, Šalovci 86, 9204 Šalovci

Kontakt
Alojz Kavaš, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 05 99 32 694

Spletna stran
www.mozaik-drustvo.si/si/zaposlitveni_programi/zaposlitveni_center_korenika

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 18. april 2013

Udeleženci dogodka so si pod vodstvom predsednika Društva Mozaik Antona Kavaša ogledali kmetijo: sušilnico, stiskalnico olj, skladišče začimb, vrtne gredice in zeliščni vrt, toplo gredo, ograde z živalmi, ipd…

V uvodnem delu dogodka je predsednica Odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide Andreja Črnak Meglič poudarila, da se zavest o pomenu socialnega podjetništva tudi v Sloveniji povečuje, da pa smo še zelo daleč od povprečja v tujini, kjer je delež socialnih podjetij 10- odstoten. Opozorila je na dejstvo, da socialna podjetja v trenutni krizi niso zmanjševala števila zaposlenih in niso ustvarjala primanjkljaja. PPT predstavitev tukaj.

Urška Kavčič iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prestavila potek načrtovanja operativnih programov za socialno podjetništvo v okviru prihodnje finančne perspektive EU. PPT predstavitev tukaj.

Po besedah Gorana Miloševiča  socialno podjetništvo govori o zasnovanju  lokalne ekonomije, ki bo trajnostno delovala, za trajnostno poslovanje pa je potrebno razviti nov podjetniški model.  »Najboljšei podporno okolje za razvoj socialnega podjetništva je poleg zakonodajnega okvirja mreženje med socialnimi podjetji,« je poudaril Miloševič. V programih Društva Mozaik je zaposlenih od 50 – 70 oseb, delovna mesta so namreč tudi sezonsko pogojena. PPT predstavitev tukaj.

DODATNI VIRI

Social Economy Europe http://www.socialeconomy.eu.org/

Socialna ekonomija, Evropska komisija: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/

Socialno podjetništvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/socialno_podjetnistvo/

Portal Evropske komisije o ekološkem kmetijstvu: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sl

Portal Evropske komisije o razvoju podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sl.htm  

Ekološko kmetovanje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/  

Podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/podezelje/  

Koalicija za trajnostni razvoj podeželja: http://www.itr.si/nvo-portal/mapa/trp_eu_slo 

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije: www.zveza-ekokmet.si 

 

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.