co2

Lokalna ekološka živila v rimskih šolah in vrtcih

V rimskih šolah in vrtcih pripravljajo obroke iz ekološko pridelanih živil. Mestna občina Rim se je za uvedbo visoko kakovostne ekološke hrane za otroke odločila kljub znižanju državnih finančnih sredstev. Projekt pod naslovom Vse za kakovost teče od leta 2001, danes je ekoloških 70 odstotkov živil v obrokih. Mestna občina je bila torej pobudnik spremembe na področju prehrane otrok in je uvajanje ekološko pridelane hrane tudi podprla - finančno, administrativno in strokovno.

Mesto Rim je razdeljeno na 11 okrajev, javne vrtce in šole obiskuje skupaj 140 tisoč otrok. V vsakem okraju skrbi za šolske kuhinje eno podjetje, ki dobavlja hrano vsem šolam na svojem področju. Z njim podpiše pogodbo bodisi šola, bodisi mestna administracija. V obeh primerih podjetja delajo po standardih, ki jih je določila Mestna občina Rim, tako da je kakovost prehrane v vseh kuhinjah na enaki ravni.

Na začetku je bilo ekološko pridelane hrane premalo. Preskrba se je sčasoma povečala in izboljšala. Mestne oblasti ugotavljajo, da je za zagotavljanje dobre preskrbe potrebno tesno sodelovanje med podjetji, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo in distribucijo ekološke hrane. Rimska administracija nadzoruje proces javnih storitev v vseh fazah: dobava hrane, skladiščenje živil, priprava, kuhanje in distribucija hrane. Nedoseganje standardov kakovosti se kaznuje, pri pogostih kršitvah se pogodba z dobaviteljem razveljavi. Poleg odgovornih služb, ki redno izvajajo nadzor v šolskih kuhinjah, nadzor izvaja tudi neodvisna prehranska komisija, ki jo sestavljajo starši.

Poleg ekoživil so uvedli še mnoge druge spremembe: funkcionalnejše kuhinje in skladišča ter prijetno in estetsko urejene jedilnice. Velik poudarek je na svežini živil in načinu priprave hrane. Jedilniki so prilagojeni starostnim obdobjem in letnim časom. Za trajnostni razvoj regije je ključna lokalna preskrba s sezonskimi živili in ne uvoz hrane od daleč, zato imajo zimski in letni jedilnik.

Mesto Rim želi otroke ozavestiti tudi glede vpliva našega prehranjevanja na okolje in ljudi, ki hrano pridelujejo. Z nakupom banan iz pravične trgovine že od šolskega leta 2004/05 podpirajo razvojne projekte v državah v razvoju. V šolah so dosegli visoko stopnjo ločevanja odpadkov po skupinah steklo, kovina, papir, plastika in organski odpadki. Nedotaknjene hrane, ki je ne pojedo, ne zavržejo, ampak oddajo organizacijam, ki skrbijo za zapuščene mačke in pse.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 12. april 2012

Podrobno o projektu Vse za kakovost na spletni strani Evropske komisije. Oglejte si tudi film o projektu v produkciji britanske Teacher's Media (v angleškem jeziku).

Gradiva uvodnih predstavitev

Anamarija Slabe, ITR: Uvod v ekološko kmetijstvo (pdf)

Milanka Čanković, Ministrstvo za finance RS: Uredba za zeleno javno naročanje s poudarkom na skupini živila, pijače, kmetijske pridelke za prehrano in gostinske storitve (pdf)

Brigita Zupančič Tisovec, Zavod za zdravstveno varstvo Novo Mesto: Zdravstveni vidiki prehrane (pdf)

Zdenka Kramar, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto: Projekt lokalne oskrbe v Beli krajini (pdf

KONTAKT

Spletna stran Mestne občine Rim.

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

DODATNI VIRI

(ang) Portal zelenega javnega naročanja

Zelena javna naročila, Ministrstvo RS za finance

(ang) Portal Evropske komisije o ekološkem kmetijstvu

(ang) Portal Evropske komisije o varnosti hrane in zdravju potrošnikov 

(ang) The Organic Center, Ekološki center, portal z informacijami o ekološkem kmetijstvu in hrani

Inštitut za trajnostni razvoj

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije

 

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.