co2

Trajnostni razvoj podeželja

Trajnostni razvoj podeželja se v glavnem razume kot rezultat tistih človekovih dejavnosti, ki uporabljajo vire s podeželskih območij za povečanje blagostanja v skladu s potrebami sedanje generacije, ne da bi se s tem oviralo prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb. Njegov namen je preusmeriti proces zmanjševanja števila prebivalcev, stimulirati zaposlovanje in enake možnosti, odgovoriti na naraščajočo potrebo po boljši kakovosti zdravstva, varnosti, osebnega razvoja in prostočasnih dejavnosti in nenazadnje na splošno izboljšati kakovost življenja podeželskega prebivalstva.

Trajnostni razvoj je mogoče doseči na različne načine in z uporabo različnih sredstev, npr. tako, da se lokalnemu prebivalstvu zagotovi poklicno in tehnično usposabljanje, izboljša dostop do informacij, virov in napredne tehnologije. Dejavnosti za razvoj podeželja so pretežno usmerjene v družbeni in gospodarski razvoj in vključujejo turizem, proizvodnjo ter informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT). Razvoj podeželja je skrb različnih sektorjev, od turizma, kmetijstva in gozdarstva pa do energije.

Ravno zato je pomembno, da prepoznamo večfunkcionalno dimenzijo kmetijstva, gozdarstva in turizma, saj so to ključni gospodarski sektorji, ki so povezani s podeželskimi območji. Trajnostni razvoj podeželja je odvisen tudi od vključenosti uprave na različnih ravneh in različnih lokalnih deležnikov pa tudi od spodbude k trajnostni uporabi lokalnih sredstev in virov, kar je bistvenega pomena za podporo konkurenčnosti.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.