co2

Center ponovne uporabe

Center ponovne uporabe prevzame, odpelje ter pripravi za ponovno uporabo izdelek, ki za nekoga predstavlja odvečno blago, čeprav je še funkcionalno uporaben. Gre za  računalniško opremo, pohištvo, neuporabne zaloge, različno blago z napako, gospodinjske aparate, igrače, športno in otroško opremo, opremo za dom, knjige itd. Prvi tovrstni center v Sloveniji od leta 2011 obratuje v Rogaški Slatini v Tuncovcu, v sklopu zbirnega centra OKP (Javno podjetje za komunalne storitve) Rogaška Slatina.

Center ponovne uporabe usposablja in zaposluje brezposelne osebe iz ranljivih ciljnih skupin, kar prispeva k razvoju socialnega podjetništva v praksi. Z oddajo opreme v ponovno uporabo je mogoče privarčevati, saj Center prevzema rabljeno opremo brezplačno, medtem ko odvoz, obdelava in odstranitev stane povprečno 120  €/tono. V primeru večjih količin opreme, ki se pojavi ob selitvi, obnovi stanovanja in urejanja skladišč z mobilno enoto Center poskrbi za odvoz in vključitev v ponovno uporabo, kar neposredno prispeva k uresničevanju okoljskih ciljev glede zmanjšanja količin odloženih odpadkov. Opremo in izdelke lahko vsak posameznik ali vsako podjetje odda v Center ponovne uporabe.

Obnovljene izdelke in opremo je mogoče kupiti po simboličnih cenah. V ta namen je urejena trgovinica z zelenimi cenami, ki vizualno ponazarjajo zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi manjše porabe surovin, vode, elektrike, transporta, kar pomeni tudi bistveno zmanjšanje izpustov CO2. Simbolične cene dajejo možnost razvoja lokalnega podjetništva na področju zmanjševanja količin odloženih odpadkov.

Center ponovne uporabe ima ekonomske, socialne in okoljske učinke: manj na odlagališča odloženih odpadkov, podaljšanje življenjske dobe izdelkov, s čimer se varujejo naravni viri. Center ima pomemben učinek na širšo javnost v okoljskem osveščanju in širjenju zavedanja, da je planet omejen z viri. Pomembni pozitivni učinki so še: vključevanje težje zaposljivih na trg dela in dostopnost do blaga, ustvarjanje lokalnih delovnih mest in možnosti za usposabljanje ter romocija obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli.

V prihodnjih treh letih bo v Sloveniji odprlo vrata še sedem centrov ponovne uporabe, ki so že vključeni v evropsko mrežo Reuse centrov. Lokacije t. i. Reuse centrov bodo v Kranju, Ljubljani, Dolu pri Hrastniku, Celju, Velenju, Miklavžu na Dravskem polju ter v Trebnjem.

Kontakt
Center ponovne uporabe
Tuncovec 12
3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03 810 31 09
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Več na spletni strani.
Foto: Okoljsko raziskovalni zavod

Vabimo vas, da Center kot dobro prakso na področju trajnostne proizvodnje in potrošnje komentirate, poveste svoje mnenje, delite izkušnje, vprašate - na forumu spodaj!

Dobro prakso Center ponovne uporabe Tuncovec smo predstavili 3. februarja 2012.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE

Projekt Center ponovne uporabe: Marinka Vovk, Okoljsko raziskovalni zavod

Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri: Jaka Kranjc, Društvo Ekologi brez meja

DODATNI VIRI

Stran vodilne pobude »Evropa, gospodarna z viri«, Evropska komisija, www.ec.europa.eu

Besedilo sporočila »Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri«, Evropska komisija, www.ec.europa.eu
 
O trajnostni proizvodnji in potrošnji, Evropska komisija, www.ec.europa.eu 

Kampanja Evropske komisije »Prebujena generacija«,  www.generationawake.eu

Projekt »Od Zibke do Zibke«,  www.odzibkedozibke.si in www.c2cn.eu

Koncept »Zero Waste«, www.med-zerowaste.eu in  www.zerowaste.org

Okoljsko raziskovalni zavod, www.orz.si

 

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

 Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.