co2

Prometna strategija občine Ljutomer

ljutomer.jpg

Občina Ljutomer je z leta 2012 sprejeto Prometno strategijo občine Ljutomer postala prva manjša slovenska občina s celovito in trajnostno naravnano prometno strategijo. Ker v Sloveniji še nimamo tradicije celostnega prometnega načrtovanja na lokalni ravni, bo uresničevanje strategije Ljutomer uvrstilo med bolj napredne občine tako znotraj države kot tudi v širši evropski regiji.
Strategija vsebuje analizo stanja, vizijo razvoja prometnega sistema, strateške cilje ter stebre, ki evidentirajo ključna področja ukrepanja. Osredotoča se na prostor in prometni sistem celotne občine Ljutomer s poudarkom na naselju Ljutomer, kjer je zgoščena večina prometnih tokov ter so potrebe po ukrepanju največje. Obravnavanih je več časovnih horizontov razvoja prometa. V izhodiščih je postavljena dolgoročna dvajsetletna vizija razvoja prometa do leta 2030. Cilji in ciljne vrednosti so opredeljeni srednjeročno, večinoma do leta 2020. Podrobnejši akcijski načrt, s katerim so natančno opredeljeni kratkoročni ukrepi, pa ima 5-letni domet z obdobjem do konca leta 2016.

Občina si s Strategijo zastavlja nekaj zelo ambicioznih strateških ciljev. Ustaviti želi trend zmanjševanja števila prebivalstva in uravnotežiti potovalne navade prebivalcev, zagotoviti kakovostno dostopnost javnega potniškega prometa v naseljih v občini ter izničiti število žrtev in prepoloviti število poškodovanih v prometnih nesrečah. Poleg strateških ciljev podaja Prometna strategija tudi specifične cilje in ukrepe na naslednjih področjih: načrtovanje mobilnosti, hoja, kolesarjenje, javni prevoz in cestni promet. Ključni del dokumenta je podrobnejši akcijsko-proračunski načrt, s katerim so natančno opredeljeni ukrepi, ki se bodo izvedli v prvih petih letih izvajanja Strategije.

Pozitivni učinki
Izvajanje strategije se je šele pričelo, tako da konkretni pozitivni učinki še niso bili zabeleženi. Sicer pa dokument s svojo vizijo, cilji in ukrepi spodbuja uporabo in boljša pogoje za uporabo trajnostnih prevoznih načinov, kar bo pomenilo manj motornega prometa, manj hrupa in obremenjevanja okolja ter manj izpustov v mestu. V začetku izvajanja strategije je poudarek na t.i. mehkih ukrepih, ki imajo vidne in hitre učinke, a so hkrati enostavni za izvedbo in finančno manj obremenjujoči.

Pozitivni finančni in drugi gospodarski učinki so smotrnejša in ciljno naravnana poraba občinskega proračuna za promet, izboljšanje možnosti za kandidiranje za evropska sredstva in izboljšanje pogojev za nove poslovne priložnosti.

Drugi pozitivni učinki so boljša kakovost bivanja v mestu in občini, izboljšanje zdravja prebivalcev in zaustavitev trenda upadanja prebivalstva.

Primer občine Ljutomer je pokazal, da izdelava Celostnih prometnih strategij ni omejena le na velika mesta in občine, temveč je smiselna tudi za manjša mesta oziroma občine, kakršnih je v Sloveniji večina.

Nosilec
Občina Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer

Kontakt
Mitja Kolbl, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 02 584 90 51

Spletna stran
www.obcinaljutomer.si

Dokument
http://www.trajnostnamobilnost.si/en-gb/aktivnosti/publikacije.aspx

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 12. 9. 2013

Mitja Kolbl, Občina Ljutomer: Celostna prometna strategija in trajnostna mobilnost v občini Ljutomer (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.