co2

Videokonference nadomeščajo službene poti

V podjetju Toyota Adria d.o.o. so leta 2007 uvedli namenski videokonferenčni prostor za izvedbo službenih sestankov in drugih srečanj, za katera bi bile sicer nujne službene poti. Videokonferenčni prostor je prilagojen tako, da omogoča izkušnjo interaktivne prisotnosti oz. sobivanja v skupnem prostoru, kar je zelo dobra simulacija skupnih sestankov. Prek video konferenčnega sistema si sodelujoči izmenjujejo mulitimedijske predstavitve ter različne elektronske podatke in datoteke.

Enkratni strošek nakupa opreme za videokonference je bil 7 tisoč evrov. Podjetju se je strošek samo pri izdatkih za gorivo povrnil prej kot v enem letu – izračunali so namreč, da zaradi zmanjšanega števila službenih poti na leto pri stroških za gorivo prihranijo 9.331 evrov. Zmanjšanje izpustov CO2 je 19.080 kilogramov letno.

Opuščanje nekaterih službenih poti prinaša tudi vsaj dva druga pozitivna učinka: boljši izkoristek delovnega časa zaposlenih in njihovo večjo varnost, saj manj časa preživijo na poti.

Kontakt
Toyota Adria d.o.o.
Brnčičeva 51
1000 Ljubljana
Telefon: 01 530 50 60
Faks: 01 530 50 78
Email: Rok Lampič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 6. MAREC 2012

Prezentacija Rok Lampič, Toyota Adria d.o.o.

DODATNI VIRI 

Portal Evropske komisije o prometu in mobilnosti

Videokonference na Wikipediji (v angleškem jeziku)

 »The Telepresence Revolution« - poročilo o potencialu telekomunikacijske tehnologije za zmanjšanje okoljskih in finančnih stroškov, Carbon Disclosure Project, www.cdproject.net

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

 Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.