co2

Trajnostna mobilnost v Ljubljani

Ljubljana je primer dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti, ki jih lahko razdelimo v tri skupine. Prva skupina je kolesarjenje, kjer je glavni ukrep uvedba sistema izposoje koles Bicike(lj). Gre za mrežo 31 postajališč s 300 kolesi, katerih uporaba je do ene ure brezplačna. Sistem Bicikelj je na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu in zagotavlja preprosto uporabo tako podnevi kot ponoči. Projekt je zelo dobro sprejet, trenutno je število registriranih uporabnikov prek 27 tisoč.

Druga skupina dobrih praks je hoja, saj so se v Ljubljani z zaporo in preureditvijo mestnega središča v nekaj letih močno povečale in izboljšale površine območij za pešce. Čez Ljubljanico so bili zgrajeni tudi štirje novi mostovi oziroma brvi, namenjeni pešcem. Na območjih za pešce starejše prevaža električno vozilo, t. i. Kavalir.

Tretja skupina dobrih praks je kakovostnejši in fleksibilnejši javni potniški promet, kjer so glavni dosežki uvedba sodobnega elektronskega plačilnega sistema - enotne vozovnice Urbana, podaljšanje linij mestnega avtobusa (nekaterih tudi do primestnih občin) in uvedba prikazovalnikov časa prihodov avtobusov na postajališčih. Potniki imajo tako natančnejše, vidnejše in preglednejše informacije o prihodu avtobusov.

Pozitivni učinki teh ukrepov so manjši izpusti CO2 zaradi učinkovitih sistemov javnega prometa in izposoje javnih koles. Promet v mestu je bolj umirjen, zastoji so manjši, prav tako je zmanjšan pritisk na parkirišča. Brezplačna uporaba koles je tudi finančno ugodna za prebivalce in obiskovalce. Zaprtje središča privablja več turistov in obiskovalcev, hkrati je povečana tudi varnost v območjih za pešce. Hoja in kolesarjenje vplivata na izboljšanje zdravstvene slike občanov. Vse to se izraža v izboljšani kakovosti življenja v mestu.

Foto: arhiv Civitas ELAN

Kontakt
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
Ljubljana
01 306 10 00
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Več na spletnih straneh Civitas Elan, Bicikelj in Javni Holding Ljubljana.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 6. MAREC 2012

Irena Razpotnik, načelnica Oddelka za gospodarske javne službe in promet MOL: Bicike(lj)

Jošt Šmajdek, Javno podjetje ljubljanski potniški promet: Sistem javnega potniškega prometa

Sabina Popit, MOL: Območja za pešce

DODATNI VIRI

Portal Evropske komisije o prometu in mobilnosti

Portal Evropskega tedna mobilnosti

Brošura Mobiliziraj se – javni prevoz za vse!, Focus društvo za sonaraven razvoj

Portal za trajnostno mobilnost na spletni strani Focus društva

Identifikacija stanja javnega potniškega prometa in ukrepov trajnostne mobilnosti v slovenskih občinah, Cipra Slovenija

 

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.