co2

Carpooling

Spletna stran Prevoz.org  je bila prvotno namenjena pomoči pri koordinaciji prevozov oziroma predhodnemu dogovoru o prevozu študentom znotraj Slovenije, vendar jo v ta namen uporabljajo tudi drugi, poleg tega je možno usklajevati tudi mednarodne prevoze. Največ je ponudnikov prevoza; to so osebe, ki imajo že zagotovljen lasten prevoz, a bi radi iz različnih razlogov peljali še koga. Iskalci prevoza na drugi strani iščejo prevoz v določen kraj. Namesto klasičnega štopanja na Prevoz.org sporočijo, kam se želijo peljati, priložijo kontaktne informacije in čakajo na klic nekoga, ki jim lahko pomaga.

Registracija na portalu je brezplačna. Registrirani uporabniki lahko dodajo nove objave in pregledujejo obstoječe, poleg tega lahko prevoznike tudi ocenjujejo. Kontaktne informacije so zaradi varovanja zasebnosti na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Stran omogoča tudi oblikovanje skupin prevozov namenjenih ponudnikom prevozov, ki se redno vozijo iz/v določeni del mesta.

Spletni portal Prevoz.org spodbuja v tujini že dobro poznano prakso t. i. »carpoolinga« oziroma deljenja osebnega avtomobila. Pozitivni učinki so: manj avtomobilov na cesti, manjša poraba goriva in s tem nižji izpusti CO2. Deljenje avtomobila prispeva tudi k manjši obremenjenosti cest (manj zastojev) in manjšemu pritisku na parkirišča. Za posameznike je vožnja z deljenjem avtomobila finančno bolj ugodna, saj si delijo stroške za gorivo. Vzpostavljajo se nove družabne vezi.

Zanimivost: V okviru največje evropske mreže za deljenje prevozov carpooling.com, ki združuje uporabnike iz 45 držav in 5 tisoč krajev, so izračunali, da so uporabniki v desetih letih prihranili 725 tisoč ton CO2.

Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Več na spletni strani.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 6. MAREC 2012

Luka Mladenovič, Urbanistični inštitut RS: Spletni portal za deljenje prevozov

DODATNI VIRI

Portal Evropske komisije o prometu in mobilnosti

Portal Evropskega tedna mobilnosti              

Projekt Deliva.si za deljenje prevozov

Evropska platforma za deljenje prevozov

Carpooling na Wikipediji (v angleškem jeziku) 

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.