co2

V Sloveniji gradimo vetrnice

Vetrnica v Dolenji vasi pri Senožečah je bila postavljena v oktobru 2012. Vetrnica s premerom rotorja 71m ima nazivno oz. obratovalno moč generatorja električne energije 2,3 MW. Na osnovi dvoletnega monitoringa potenciala vetra je bila določena letna količina proizvedene električne energije 4,5 GWh oziroma 1.100 kWh na leto na m2 površine, ki jo opiše rotor. Umeščena je na rob področja NATURA 2000.

Vetrnica na Razdrtem je v načrtovanju, investitor je pridobil potrebna soglasja in načrtuje postavitev spomladi 2014. Ta vetrnica bo nekoliko manjša (nazivna moč 900 kW, premer rotorja 44 m). Za lokacijo vetrnice Razdrto je bila ugotovljena povprečna letna hitrost vetra 6,43 m/s, kar omogoča delovanje vetrnice z nazivno močjo > 1.800 ur na leto in proizvodnjo električne energije 1,67 GWh/leto.

Pozitivni učinki
Ocenjeno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vetrnice v Dolenji vasi je 2.475 ton/leto, vetrnice Razdrto 920 ton/leto. Gre za zelo učinkovito tehnologijo za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Vračilna doba investicij je kratka.
Z rento za uporabo zemljišča ima lokalno prebivalstvo dodaten prihodek. Obe vetrnici prinašata izkušnje glede umeščanja energetskih naprav v prostor in sodelovanje akterjev v tem procesu.

Možnosti za prenos prakse so omejene na področja z dovolj velikim potencialom vetra, ki niso občutljiva z vidika ogrožanja narave.

Nosilca
AlpeAdrijaEnergija družba za proizvodnjo elektrike d.o.o., Za tremi ribniki 36, Ribniško selo, Maribor
MVE Razdrt d. o. o.,Tržaška cesta 9 a, Postojna

Kontakt
Janez Korošec , 02 2502736, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Aleš Pučnik, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Splet
Razdrto: http://www.youtube.com/watch?v=_MxdhdUloqA

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 19. september 2013

Silvo Škornik, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (pdf)

Sašo Medved, Fakulteta za strojništvo UL: Pomen vetrne energije v mešanici obnovljivih virov (pdf)

Dejan Savić, Greenpeace Slovenija: Scenarij 100% obnovljive energije (pdf)

Tomaž Jančar, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije DOPPS: Določanje občutljivih območij za ptice za umeščanje vetrnih elektrarn v Sloveniji (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.