co2

Model energetskega svetovanja v gospodinjstvih

achieve1.jpg

Model energetskega svetovanja v gospodinjstvih izhaja iz projekta Achieve, ki ga izvaja društvo Focus. Obsega vse faze, od priprave in izvedbe izobraževanja za bodoče energetske svetovalce, priprave na izvajanje obiskov, promocije storitve, priročnika za izvajanje obiskov, do same izvedbe obiskov ter procesa evalvacije.

Obiski energetskih svetovalcev trenutno potekajo na področju Mestne občine Ljubljana, ciljna skupina so energetsko revna gospodinjstva. V sklopu brezplačnih obiskov se analizira stanje ter pregleda porabo električne energije, toplote in vode. Na podlagi tega pregleda svetovalci izračunajo, kako gospodinjstvo lahko najbolj učinkovito privarčuje energijo, čemur sledi priprava sklopa priporočil. Ta priporočila in napotki za zmanjšanje rabe energije so gospodinjstvu predstavljeni v sklopu drugega obiska, ko svetovalci v gospodinjstvu namestijo tudi brezplačne naprave za varčevanje z energijo (varčne sijalke, tesnila za okna in vrata, varčevalni nastavki za pipe in tuše, podaljšek za elektriko s stikalom za izklop ipd.). Učinek teh naprav je mogoče zlahka meriti v kWh, kar pomeni prihranke v evrih.

Na evropski ravni je zaznan problem povečevanja energetske revščine, v Sloveniji je več kot 30 odstotkov gospodinjstev energetsko revnih. Izvajanje energetskega svetovanja v gospodinjstvih predstavlja poskus reševanja problematike v omejenem obsegu in ponuja pomoč gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki si ne morejo ali si težko privoščijo primerno energetsko oskrbo svojega gospodinjstva. V sklopu izvajanja storitve energetskega svetovanja je možnost za delo energetskega svetovalca dobilo 15 kandidatov (večinoma brezposelnih). Na ta način so dobili nova znanja, delovne izkušnje, reference ter vpogled v nove poslovne priložnosti.

Pozitivni učinki
Cilj projekta Achieve je obiskati vsaj 300 gospodinjstev v Sloveniji. Povprečje zmanjšanja izpustov CO2 za prvih 50 obiskov je 210 kg/leto. To pomeni, da bo skupno zmanjšanje izpustov za vsa gospodinjstva skupaj približno 63.000 kg/leto. 

Gospodinjstvo na podlagi obiska energetskega svetovalca ter dodeljenih brezplačnih naprav za varčevanje privarčuje v povprečju 74 EUR na leto. To pomeni v povprečju 11% prihranke pri porabi električne energije, 8,9% pri vodi ter 5,6% pri ogrevanju za vsako gospodinjstvo.

Poleg neposrednih prihrankov lahko gospodinjstvo privarčuje še več, če upošteva nasvete za varčevanje. Pomemben del obiskov je tudi informiranje gospodinjstev glede porabe in varčevanja z energijo ter okoljskega vpliva. Bolje informirana gospodinjstva so tudi bolj sposobna sodelovati v družbi.

V projektu so vključene tudi brezposelne osebe, ki so se udeležile izobraževanja za energetske svetovalce ter tudi opravljajo to delo. Projekt torej delno prispeva k njihovi družbeni integraciji.

Praksa je zaradi sistematičnosti in dostopnosti dokumentov zlahka prenosljiva, ne glede na to, kdo jo izvaja, obenem ne potrebuje vzpostavitve zapletene infrastrukture. Lahko predstavlja tudi model za gospodarsko dejavnost, saj je ta zlahka prenosljiv iz trenutnih okvirjev, prav tako so na voljo dokumenti in priročniki za vzpostavitev storitve. Možno bi bilo razviti poslovni model, kar pomeni možnost novih zaposlitev.

Nosilec
Focus, društvo za sonaraven razvoj (Slovenija); CLER (vodilni partner, Francija), GERES, IDEMU (Francija); CARITAS Frankfurt (Nemčija); SWEA (Velika Britanija); EAP (Bolgarija). Izvajanje v sklopu projekta Achieve.

Kontakt
Tomislav Tkalec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 01 515 40 80

Spletna stran
www.achieve-project.eu,
Potek obiska energetskega svetovalca si je mogoče ogledati na http://www.24ur.com/novice/slovenija/poloznica.html .

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE

Posvet Strukturne rešitve za energetsko revščino in model energetskega svetovanja
14. maj 2013 od 9.00 do 13.00, Mestna občina Ljubljana

Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor: Energetska revščina v Sloveniji (pdf)

Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj: Predlogi strukturnih rešitev za energetsko revščino (pdf)

Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj: ACHIEVE – model energetskega svetovanja (pdf)

Marko Hren, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Priložnosti za širjenje modela v evropskih strukturnih skladih (pdf)

DODATNI VIRI

Projekt »European Fuel Poverty and Energy Efficiency«: www.fuel-poverty.org

Evropski svet za energijsko učinkovito gospodarstvo (European Council for an Energy Efficient Economy): www.eceee.org

Portal Evropske komisije o energetiki: www.ec.europa.eu/energy/  

Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Sektor za URE in OVE: ttp://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ucinkovita_raba_in_obnovljivi_viri_energije/

Kazalci okolja v Sloveniji, Agencija RS za okolje: http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=21 

Center za energetsko učinkovitost Jožef Stefan: www.rcp.ijs.si/ceu/  

Učinkovita raba energije, Focus društvo: http://www.focus.si/index.php?node=61

 

 

 

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.