co2

Gradnja nizkoen. pasivnih hiš, prodaja materialov za eko gradnjo

poslovna_stavba_eko_produkt.jpg

Podjetje Eko produkt d.o.o. je v sami osnovi posredno in neposredno usmerjeno v ekološko energijsko varčno gradnjo. Specializirano je za prodajo naravnih gradbenih materialov (produkti s certifikatom Nature plus), hkrati pa skrbi za inženiring in izvedbo ekoloških energijsko varčnih hiš ter za promocijo in ozaveščanje o ekološki gradnji (z organizacijo in udeležbo na seminarjih in izobraževanjih). S pomočjo znanstveno raziskovalnih inštitucij in razvojnega oddelka podjetje razvija nove možnosti uporabe izdelkov ter jih prilagaja slovenskemu trgu in njegovim specifičnim zahtevam. Podjetje je prvi objekt z deloma naravnimi materiali zgradilo leta 1998, leta 2005 so postavili prvo ekološko pasivno hišo.

V letu 2011so za potrebe svojega podjetja zgradili poslovno-skladiščni objekt v PC Žeje pri Komendi, ki sledi načelom trajnostne gradnje, in je prejel tudi priznanje Zeleni svinčnik Zbornice za arhitekturo. Investicija za 1300 m2 velik objekt je znašala 660. 000 evrov, dodatnih 100.000 evrov bodo potrebovali za dokončno ureditev pisarniških prostorov. Objekt je zgrajen iz križno lepljenih lesenih plošč, gradnja pa je trajala 6 mesecev.

Prihranek v energiji za ogrevanje v primerjavi s stavbo, ki bi bila grajena po minimalnih zahtevah, znaša približno 11622 kWh/leto, kar pri upoštevanju ogrevanja z zemeljskim plinom ustreza 2,3 tonam na leto manj izpustov CO2. Ustvarjena so bila 3 nova delovna mesta. Podjetje je tudi prejemnik certifikata odličnosti, ki ga podeljuje GZS.

Pozitivni učinki

S pravilno izbiro gradbenih materialov se izpusti CO2 v stavbah lahko zmanjšajo kar za 10 krat. Prednost naravnih ekoloških materialov je predvsem v manjši porabi primarne energije, saj materiali v življenjski dobi porabijo kar 10 krat manj energije kot konveniconalni materiali, hkrati pa po odstranitvi ne obremenjujejo okolja. Poleg tega gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš bistveno manj obremenjuje okolje od energijsko potratnih stavb. Pri obnovi ene enostanovanjske hiše v pasivnem standardu se izpusti CO2 v povprečju zmanjšajo za 7 ton letno.

Gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš ter še bolj varčnih nič energijskih hiša ima pozitivne finančne učinke, saj dolgoročno zmanjša porabo energije za ogrevanje. V primerjavi z večino obstoječih stavb se strošek za ogrevanje zmanjša tako za približno 10-krat. Tudi življenjski strošek kakovostne nizkoenergijske stavbe je bistveno nižji od energijsko potratne hiše. Tako se lahko pričakujejo izjemno veliki prihranki, če se bo gradnja nizkoenergijskih objektov pričela tudi v javnem sektorju.

Naravni materiali imajo v primerjavi s konvencionalnimi bistveno manjši potencial povzročanja zakisanja (ta je 3-krat manjši pri naravnih izolacijskih materialih kot pri konvencionalnih) in potencial povzročanja toplogrednega učinka (ta je 5-krat manjši pri naravnih izolacijskih materialih kot pri konvencionalnih, pri mnogih naravnih materialih je potencial negativen).

Delovanje podjetja v sektorju gradnje nizkoenergijskih objektov spodbuja konkurenco in tudi tehnološki razvoj izdelkov primernih za gradnjo ekoloških energijsko varčnih objektov.

Nosilec
Eko produkt d.o.o.

Kontakt
Jana Mlakar, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 01 547 35 07

Spletna stran
www.ekoprodukt.si

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 24. APRIL 2013

Miro Škvorc, Ekoprodukt d.o.o.: Predstavitev podjetja in gradnje poslovno skladiščnega objekta

DODATNI VIRI

Portal Evropske komisije o energetiki: www.ec.europa.eu/energy/

Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Sektor za URE in OVE:

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/ucinkovita_raba_in_obnovljivi_viri_energije/

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV10043.html

Kazalci okolja v Sloveniji, Agencija RS za okolje: http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=21

Center za energetsko učinkovitost Jožef Stefan: www.rcp.ijs.si/ceu/

Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma: www.sgltp.net

Evropska gozdno-lesna tehnološka platforma: www.forestplatform.org

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: www.kgzs.si/gv/gozd

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za lesarstvo: http://les.bf.uni-lj.si/domov/

Prireditev Čar lesa: www.carlesa.si

Center predelave lesa HIZ Zeltweg: www.hiz.at

Štajerska lesna mreža: www.holzcluster-steiermark.at

Avstrijska gozdno lesna zbornica ProHolz: www.proholz.at

Projekt za spodbujanje raba lesa Stolz auf Holz: www.heiferthaus.at/stolz-auf-holz

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.