co2

Energetska sanacija javne stavbe Bolnišnica Sežana

Energetska prenova Bolnišnice Sežana se je pričela leta 2009 in je bila končana v letu 2012. Sanacija stavbe je obsegala toplotno zaščito tal (12 cm toplotne izolacije), fasad (16 cm), podstrešja (30 cm celulozne izolacije) in zamenjavo oken (U 1,15 W/m2K). Posodobljeni so bili tudi sistemi za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.

Vgrajeni so bili visokoselektivni sprejemniki sončne energije s površino 277 m2 in zalogovniki s prostornino 15 m3, toplotna črpalka (240 kW) in plinska kondenzacijska kotla (2+240 kW). Objekt je hlajen z absorbcijskim sistemom (35 kW) s sončno energijo in toplotno črpalko. Izveden je centralni nadzorni sistem z monitoringom rabe energije.

Sobe v bolnišnici so ogrevane in hlajene s konvektorji ter prezračevane mehansko s sistemom z rekuperacijo.
Energetska sanacija je potekala v okviru javnega razpisa »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, 6. RP Trajnostna raba energije, 1. PU - Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.

Pozitivni učinki
Ocenjeno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je 160 ton/leto zaradi energetske sanacije in posodobljenih sistemov, 30 ton/leto zaradi zmanjšane rabe električne energije. Znižani so stroški delovanja, zmanjšana raba toplote je 829,2 MWh/leto in električne energije 55 MWh/leto; specifični prihranki so 173,3 kWh/m2 leto (iz 276 kWh7m2/ leto na 103 kWh/m2/ leto).

Boljše je ugodje bivanja za paciente in delovno okolje za zaposlene, kar prispeva k potencialu za krajše ležalne dobe.

Možnost za prenos prakse je velika, pomemben je tudi prenos izkušenj z delovanjem sistemov za ogrevanje in hlajenje s sončno energijo.

Nosilec
Bolnica Sežana, Cankarjeva ul. 4, 6210 Sežana/ PSP d.o.o., Jeranova 12, 1000 Ljubljana

Kontakt
Aljoša Pajk, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran
www.energetski-pregledi.si

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE

Posvet Energetska sanacija: dobre prakse v lokalnih skupnostih, Ljubljana, 12. junij 2013

Sašo Medved, Fakulteta za strojništvo UL: Pomen obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na lokalni ravni za zmanjševanje izpustov CO2 (pdf)

Aljoša Pajk, PSP Poslovne inovacije: Inovativne energetske tehnologije in sanacija Bolnišnice Sežana (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.