co2

Energetska prenova naselja Planina Kranj

pl_fasada.jpg

Dobra praksa prikazuje integralno energetsko prenovo sistema oskrbe s toploto in stavb v stanovanjskem naselju Planina v Kranju. Skupna površina ogrevanih stavb je 266 000 m2. Obnova je obsegala zamenjavo zastarelih kotlov, vgradnjo sistema za soproizvodnjo toplote in električne energije, sanacijo razvodnega omrežja in 66 toplotnih postaj ter postopno obnovo vseh stanovanjskih objektov - tipičen ukrep: toplotna izolacija fasade (15 cm) in podstrešja ter zamenjava oken. Vgrajen je sistem daljinskega nadzora vseh toplotnih postaj.

Sistem je bil obnovljen na pobudo Civilne iniciative Ogrevanje za Planino. Vzporedno je bil ustanovljen konzorcij Soenergetika d.o.o.(Gorenjske elektrarne, Domplan, HSE, Petrol), ki je delno sofinanciral obnovo kotlovnice in celotno soproizvodnjo. Vrednost projekta je bila 5,8 milijona evrov (obnova kotlovnice, omrežja in toplotnih postaj 1,8, soproizvodnja 4 milijone evrov).

Pozitivni učinki
Upravnik, podjetje Domplan, stalno spremlja in obvešča stanovalce o rabi toplote. Vgradnja delilnikov toplote je potekala od leta 2008 in bila zaključena v letu 2012. Učinek tega ukrepa je zmanjšanje rabe toplote za 25,2%, kar pomeni zmanjšanje specifične rabe energije iz 147 kWh/m2leto na 106 kWh/m2leto oziroma zmanjšanje izpustov CO2 za 3.880 ton/leto. Zelo podoben trend je opaziti na vseh 66 toplotnih postajah. V energetsko obnovljenih stavbah (proces še traja) so bili ugotovljeni prihranki med 25 in 42% končne rabe toplote.

Zmanjšanje izgub razvodnega sistema znaša 24,5% pozimi in 20,3% poleti, skupaj 1267 MWh/leto, oziroma 2200 ton/leto; skupno zmanjšanje izpustov 12.000 ton CO2/leto se bo po končani energetski sanaciji vseh objektov še povečalo.

Stroški ogrevanja za uporabnike v letu 2012 so bili znižani za v višini 253.120.

Možnosti za prenos prakse so velike - prenos tehnoloških rešitev, prenos izkušenj z energetskim monitoringom, prenos izkušenj glede načina financiranja integralne energetske obnove sistemov daljinskega ogrevanja. Kranjska dobra praksa je zgled integralne energetske sanacije na osnovi pobude uporabnikov, ki so se združili v civilno iniciativo.

Nosilec
Civilna iniciativa Ogrevanje za Planino/ Konzorcij Soenergetika d.o.o.(Gorenjske elektrarne, Domplan, HSE, Petrol)

Kontakt
Borut Zatler, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE

Posvet Energetska sanacija: dobre prakse v lokalnih skupnostih, Ljubljana, 12. junij 2013

Sašo Medved, Fakulteta za strojništvo UL: Pomen obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na lokalni ravni za zmanjševanje izpustov CO2 (pdf)

Andrej Krč, Domplan Kranj in Borut Zatler, Civilna iniciativa za Planino: Primer soproizvodnje v daljinskem ogrevalnem sistemu in učinki sanacije večjega stanovanjskega naselja (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.