co2

Projekt in publikacija Urbano prilagajanje na podnebne spremembe

Podnebne spremembe naj bi povečale pogostost in intenzivnost poplav rek in ekstremnih temperaturnih v mnogih delih Evrope. Ker podnebnih sprememb ne moremo preprečiti in se z njimi že soočamo, se moramo na neizbežne podnebne spremembe prilagajati. Projekt in publikacija Evropske agencija za okolje (European Environment Agency - EEA) »Urbano prilagajanje na podnebne spremembe« sta namenjena spodbujanju in omogočanju smotrnega načrtovanja prilagajanja na podnebne spremembe v mestih.

EEA je objavila vrsto podrobnih interaktivnih zemljevidov, ki omogočajo uporabnikom, da raziščejo podatke iz več kot 500 mest po vsej Evropi in dobijo vtis o možnostih in izzivih prilagajanja v evropskih mestih. Uporabniki lahko združujejo različne nize podatkov, na primer zemljevid vročinskih valov z informacijami, ki prikazujejo delež starejših oseb, ki so na splošno bolj občutljive na vročino. Lahko vključijo tudi podatkovne nize, ki so na voljo na straneh drugih organizacij z istim spletnim orodjem.

Nekaj primerov: tveganje zaradi vročinskih valov je prikazano na interaktivnem zemljevidu in zajema tri vrste informacijskih slojev: 1. Delež zelenih urbanih območij, ki bi lahko zagotovili hlajenje med vročinskimi valovi.
2. Gostota prebivalstva na mestu, ki je povezana s spremenljivkami, kot so pomanjkanje zelenih površin, visoke stavbe in shranjevanje toplote antropogenega in naravnega izvora, ki lahko okrepijo učinek »urbanega toplotnega otoka«.
3. Podnebne spremembe z modelom napovedi o številu kombiniranih tropskih noči in vročih dnevih za obdobje 2071-2100.

Poročilo EEA pa določa začetne odgovore na vprašanja, kakšne so grožnje in kako se z njimi spopadati.

Pozitivni učinki
Izmenjava primerov dobre prakse in prikazanih koristi zaradi prilagajanja je dobra spodbuda za prilagajanje tudi tam, kjer ga sedaj še ni.

Projekt je podlaga za zmanjšanje gmotne škode, ki jo povzročajo nevarni vremenski in podnebni dogodki v evropskih mestih, za izvajanje ukrepov se odpirajo nova delovna mesta ali pa se zagotavlja delo obstoječim podjetjem in institucijam.

Projekti prilagajanja imajo običajno tudi stranske koristi za prebivalce, ker so priložnost za ozelenitev mesta, izboljšanje infrastrukture, umestitev rekreacijskih objektov, podlaga za zagotavljanje večje varnosti in bolj zdravega okolja.

Nosilec
Evropska agencija za okolje (European Environment Agency EEA)

Spletna stran
www.eea.europa.eu

Kontakt

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Publikacija in projekt
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE
Posvet Prilagajanje na podnebne spremembe, 30. maj 2013

Urbano prilagajanje na podnebne spremembe: projekt in publikacija EEA (pdf)
Blaž Kurnik, Evropska agencija za okolje (European Environment Agency - EEA)

DODATNI VIRI

Podnebne spremembe in prilagajanje nanje; Agencija RS za okolje

Zelena knjiga o prilagajanju vplivom podnebnih sprememb (Evropska komisija, 2007) in Bela knjiga o zmanjšanju dovzetnosti Evrope za podnebne spremembe (Evropska komisija, 2009). Neposredna povezava.

Podnebne spremembe in prihodnost Slovenije; Pogovori o prihodnosti Slovenije pri predsedniku republike

Zgledni ukrepi za varstvo podnebja in prilagajanje na podnebne spremembe; Cipra Slovenija

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.