co2

Center predelave lesa HIZ Zeltweg

Tipičen primer trajnostnega razvoja podeželja v Avstriji predstavljajo t. i.  Centri predelave lesa - Holzinnovationszentri (HIZ).  Samo na Štajerskem jih je okoli 30. Da bi ohranili in pospešili razvoj gozdno-predelovalnih podjetij v regiji je deset občin (Zeltweg, Judenburg, Amering, Eppenstein, Obdach, Weißkirchen, St. Wolfgang, Reisstraße, Maria Buch-Feistritz und St. Anna a. Lavantegg) skupaj z zasebnimi partnerji (podjetja, banke) leta 2001 ustanovilo Center predelave lesa v Zeltwegu. 

Center zagotavlja strokovno podporo za projekte, povezane z obdelavo in predelavo lesa. Ponuja vso potrebno infrastrukturo za sodobno proizvodnjo ter za visokotehnološka raziskovalna in razvojna prizadevanja. Cilj centra je podpreti sinergije med raziskavami, tehnologijo, proizvodnjo in gospodarstvom ter izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja trg predelave lesa.

V centru poteka celovita predelava lesa: od poseka v gozdu, primarne predelave (razrez), proizvodnje lepljencev, oblikovanja, do končnih izdelkov. Ostanke predelave in odslužene lesne izdelke porabijo v energetske namene. V centru poteka tudi proizvodnja lesno-obdelovalnih strojev in orodij ter okovja.

Centri za predelavo lesa prispevajo k zmanjšanju izpustov CO2, saj lesni izdelki v desetletjih uporabe skladiščijo CO2. V primerjavi z betonom, jeklom, plastiko, opeko in  aluminijem les nastaja s pomočjo sončne energije v procesu fotosinteze in pri tem veže CO2. V času uporabe lesnih izdelkov se skladiščenje CO2 še podaljša, zato so lesni izdelki najbolj učinkovit ponor ogljika. Obdelava lesa in izdelava izdelkov pa je v primerjavi z drugimi materiali energetsko bistveno manj potratna.

Foto: HIZ Zeltweg

KONTAKT:

Holzinnovationszentrum GmbH
Holzinnovationszentrum 1a
8740 Zeltweg
Tel.: +43(0)3577/22 225
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Več na spletni strani.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 20. marec 2012

dr. Franc Pohleven, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani: Znižanje izpustov dosežemo z rabo lesa za objekte in izdelke

Višnja Jurnjak, HIZ Zeltweg: Predstavitev štajerske lesne mreže (Steirischen Holznetzwerk)  (slo) (nem)

Jorg Koppelhuber, HIZ Zeltweg: Predstavitev HIZ Zeltweg  (slo)

  (nem)

DODATNI VIRI

Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma

Evropska gozdno-lesna tehnološka platforma

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za lesarstvo

Prireditev Čar lesa

Štajerska gozdno lesna zbornica

ProHolz 

projekt Stolz auf Holz

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.