co2

Lesene skeletne hiše Dammahaus

Lesna industrija predstavlja velike možnosti za sonaraven razvoj Slovenije in razcvet podeželja. Najprimernejša oblika za oživljanje lesne industrije so centri predelave lesa, kjer ob pridobivanju lesa iz gozdov hkrati poteka proizvodnja lesnih izdelkov in objektov. Ostanki predelave lesa se na koncu smiselno uporabijo za proizvodnjo lesnih kompozitov ali energije. S predelavo lesa ne onesnažujemo zraka, zemlje, voda in podtalnice, lesna industrija torej sovpada s turistično usmerjenostjo Slovenije, izraženo v Strategiji razvoja slovenskega turizma, ki temelji na trajnostnem razvoju.

V Sloveniji takšen center že obstaja. Podjetje DAMAHAUS d.o.o. ima na gozdnatem področju Gorenjske na Štefanji Gori center predelave lesa, kjer se iz okoliških gozdov oskrbuje z lesom in ga tam predela v gradbene elemente za gradnjo lesenih objektov – skeletnih hiš. Samo ime DAMAHAUS  izhaja iz začetnic ustanoviteljev, razlog za končnico »haus« pa je v tem, da se podjetje pojavlja tudi na nemško govorečih trgih, kjer je lesene skeletne gradnje veliko več kot v Sloveniji.

DAMAHAUS  s svojim programom in sodobno tehnologijo oživlja skeletno leseno gradnjo na Slovenskem. Njihovi izdelki so izključno rezultat slovenskega znanja. Za načrtovanje lesenih skeletnih konstrukcij uporabljajo 3D računalniški program, ki omogoča investitorjem in arhitektom svobodo pri oblikovanju objektov. Razrez konstrukcij izvajajo z robotsko linijo, ki naredi preizkušene lesne vezi natančno in hitro.

V centru predelave lesa na Štefanji Gori so zaposleni okoliški prebivalci, s čimer so ustvarjena lokalna delovna mesta. To odločilno prispeva k razvoju in poselitvi hribovitega podeželja, kar je še zlasti pomembno z demografskega vidika. 

Pri gradnji lesenih hiš podjetje uporablja surovino (les) iz okolja, kjer ta nastaja, z energijo iz ostankov predelave lesa pa omogoča energetsko samozadostno proizvodnjo. Tako se les z malo energije predela v izdelke z najvišjo dodano vrednostjo, ki v desetletjih uporabe ohranjajo CO2. Izpusti CO2 pa se znižajo tudi na račun zmanjšanega transporta surovin in delovne sile. Predelava in uporaba lesa imata tako večkraten (sinergističen) učinek na znižanje izpustov CO2.

KONTAKT

DAMAHAUS d.o.o.
Spodnji Brnik 2
4207 Cerklje na Gorenjskem
GSM: (+386) 40 213 735
GSM: (+386) 40 626 252 
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran
www.dama-haus.si

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 31. maj 2012

Andrej Kosec: Filozofija DAMAHAUS in trajnostni razvoj (pdf)

DODATNI VIRI

Slovenska gozdno-lesna tehnološka platforma

(ang) Evropska gozdno-lesna tehnološka platforma

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za lesarstvo

Prireditev Čar lesa

(nem) Center predelave lesa HIZ Zeltweg

(nem) Štajerska lesna mreža

(nem) Avstrijska gozdno lesna zbornica ProHolz

(nem) Projekt za spodbujanje raba lesa Stolz auf Holz

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.