co2

Ekološka kmetija Kastelic

20,5 hektarjev velika ekološka kmetija prideluje in predeluje jabolka (4,5 ha jablan). Celovito ekološko gospodarjenje vključuje sušenje mrve in žit s soncem ter prenovo ogrevanja na polena.

Kmetija je z uspešno pridobitvijo sredstev EU za razvoj podeželja s preusmeritvijo v ekološko kmetovanje začela samo s sadjem, sledila je preusmeritev celotne kmetije v ekološko pridelavo. Pridelujejo jabolka, iz katerih izdelujejo tudi sok, pridelujejo še žita, vrtnine in meso. V procesu preusmerjanja in tudi pred njim je bilo za uspeh pomembno izobraževanje in usposabljanje gospodarja za ekološko kmetijstvo, uspeh v ekološkem sadjarstvu pa je bil spodbuda za preusmeritev celotne kmetije. V smislu celostnega trajnostnega gospodarjenja na kmetiji so uvedli tudi sušenje mrve in žit s soncem ter prenovo ogrevanja na polena.

Pozitivni učinki
Ekološka pridelava sama povzroča manj izpustov toplogrednih plinov v procesu in bogati tla s humusom.

Sušenje mrve in žit s pomočjo sončne energije pomeni energetski prihranek in bistveno zmanjšanje izpustov ob zagotovljeni možnosti sušenja tudi v primeru slabega vremena, prenova ogrevanja na polena pa je okoljsko in finančno smiselna raba lokalnega oziroma lastnega energetskega vira (gozd/les) na kmetiji, ki prav tako zmanjšuje izpuste v primerjavi s prejšnjim načinom ogrevanja.
Ni onesnaževanja okolja zaradi škropljenja kemično-sintetičnih pesticidov in gnojenja z lahko topnimi sintetičnimi mineralnimi gnojili; spodbuja se biotska raznovrstnost, zlasti v sadovnjaku.

Vpliv je pozitiven tudi zaradi ekološke pridelave in smotrno organizirane živinoreje, ki ne temelji na rabi snovi in energije izven kmetije, temveč na čim bolj sklenjenem krogotoku na kmetiji, in zaradi rabe obnovljivih, okoljsko sprejemljivih in cenejših naravnih virov (sonce, les).

Prihranek je dosežen pri sušenju pridelkov in pri ogrevanju, višja je prodajna cena jabolk in izdelkov iz njih zaradi ekološke kakovosti. Večja je gospodarska stabilnost kmetije, večje so možnosti za vlaganja na kmetiji.

Nosilec
Ekološka kmetija Alojz KASTELIC, Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč

Kontakt
Alojz Kastelic, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 07 30 78 710

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 10. 9. 2013

Intervju z Alojzom Kastelicem (doc)

Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj: Prispevek ekološkega kmetijstva k zmanjševanju izpustov CO2 in prilagajanju na podnebne spremembe (pdf)
 
Jernej Balant, Zavod LokalPatriot: Projekt Mladi za mesto: ponudba hrane eko in lokalno (pdf)

Gorazd Marinček, Združenje ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele Krajine: Ekološko-lokalni projekti ZEK DPBK (pdf)
 
Maja Žibert, MKO: Program razvoja podeželja 2014-2020: možnosti za podporo inovativnim ekokmetijskim projektom na podeželju (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.