co2

Ekološka kmetija Černelič

Kmetija Černelič je živinorejsko-zelenjadarska ekološka kmetija s tržno pridelavo zelenjave in jagod. Sadike jagod prideluje v plastenjaku z ogrevanjem s pomočjo toplotne črpalke. Ukvarjajo se tudi z živinorejo (40 govedi), ki v celoti temelji na paši živali in na krmi, pridelani na lastnih in najetih travnikih in pašnikih (ni uporabe kupljene žitne krme). Postopoma so širili obseg pridelave zelenjave in raznolikost sort, ob tem so izpopolnjevali svoje strokovno znanje ter razvijali različne oblike trženja, zlasti neposrednega. Pomemben pokazatelj trajnostnega gospodarjenja na kmetiji je visoka vsebnost humusa v tleh in nasploh odlična struktura tal.

Na kmetiji nudijo tudi strokovna izobraževanja, predstavitve in oglede kmetije za kmete, šolarje in javnost nasploh.

Pozitivni učinki
Ogrevanje plastenjakov s toplotno črpalko pomeni bistveno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v primerjavi s klasičnim ogrevanjem. Ekološka pridelava sama pa povzroča manj izpustov toplogrednih plinov v procesu, tako pri pridelavi zelenjave kot pri živinoreji.
Poleg tega ni onesnaževanja okolja zaradi škropljenja kemično-sintetičnih pesticidov in gnojenja z lahkotopnimi sintetičnimi mineralnimi gnojili. Spodbuja se biotska raznovrstnost, pozitiven je prispevek k (kmetijski) biotski raznovrstnosti zaradi rabe nekaterih avtohtonih sort in pridelave semena nekaterih vrst kmetijskih rastlin.

Pozitiven vpliv je tudi zaradi ekološke pridelave in smotrno organizirane živinoreje, ki ne temelji na rabi snovi in energije izven kmetije, temveč na čim bolj sklenjenem krogotoku na kmetiji, in zaradi rabe obnovljivega in cenejšega naravnega vira (zemeljske toplote).

Prihranek je dosežen pri ogrevanju, cena zelenjave in jagod je zaradi podaljšanja časa (zgodnejše in kasnejše pobiranje) spravila pridelkov višja. Zvišana je gospodarska stabilnost kmetije, kar prinaša večje možnosti za vlaganja.

Kmetija prispeva k preskrbi potrošnikov z ekološko hrano slovenskega porekla – zlasti zelenjavo in sadjem, kjer je povpraševanje zelo veliko, k vzgoji otrok za trajnostni razvoj (obiski šol) in k prenosu znanja v ekološkem kmetijstvu.

Nosilec
Ekološka kmetija Zvone Černelič, Dečno Selo 48, 8253 Artiče

Kontakt
Zvone Černelič, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , 07/49-56-646

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 10. 9. 2013

Intervju z Zvonetom Černeličem (doc)

Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj: Prispevek ekološkega kmetijstva k zmanjševanju izpustov CO2 in prilagajanju na podnebne spremembe (pdf)
 
Jernej Balant, Zavod LokalPatriot: Projekt Mladi za mesto: ponudba hrane eko in lokalno (pdf)

Gorazd Marinček, Združenje ekoloških kmetov Dolenjske, Posavja in Bele Krajine: Ekološko-lokalni projekti ZEK DPBK (pdf)
 
Maja Žibert, MKO: Program razvoja podeželja 2014-2020: možnosti za podporo inovativnim ekokmetijskim projektom na podeželju (pdf)

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.