co2

Partnersko ekološko kmetovanje

V projektu sodelujejo spletni portal Ekologičen in 5 partnerskih ekoloških kmetij v različnih slovenskih regijah. Projekt spodbuja zainteresirane kmetije za partnersko kmetijstvo tako, da vzpostavlja neposredno komunikacijo med kmeti in potrošniki.

Namen projekta oziroma partnerskega kmetovanja je, da potrošnikom omogoči neposreden vpliv na to, kaj bodo jedli, kmetom pa omogoči stabilen vir prihodka, da se lahko osredotočijo na svoje delo. Poleg tega s spodbujanjem ekološke pridelave pomaga k ohranjanju biotske pestrosti, zmanjševanju onesnaževanja, odpravljanju industrijskega kmetovanja in poziva k odgovornemu ravnanju s kmetijsko zemljo.

Običajno so udeleženci trije: kmet, jedro skupine in odjemalci. Kmetje opravijo vse delo na kmetiji: pripravijo letni obdelovalni načrt, gojijo in pobirajo pridelke. Jedro skupine sestavlja 5–12 ljudi, ki vključujejo kmete in odjemalce. Jedro skupine skrbi za ustrezno distribucijo hrane, lahko je zadolženo tudi za zbiranje plačil, plačilo kmetu, ukvarjanje s pravnimi zadevami idr. Dolžnost skupine odjemalcev je finančno podpirati kmetijo in poskrbeti, da se vsa hrana porabi.

Pridelke pobirajo kmetje, odjemalci pa jih enkrat tedensko prevzamejo. Distribucija lahko poteka na kmetiji (odjemalci pridejo po zabojček) ali z dostavo na določeno lokacijo. Vsaka kmetija si prizadeva pobirati le toliko svežih pridelkov, kot je za določeno število odjemalcev tisti dan potrebno.

Partnersko kmetijstvo rešuje vprašanje financiranja pridelave hrane v prihodnosti z edinstvenim financiranjem prek skupnosti. Vizija je ohraniti dostop do zemlje in opreme, da bodo imele posamezne skupnosti zagotovljeno dobavo zdrave hrane in da bodo pridelovalci lahko ekonomsko preživeli.
Partnersko kmetijstvo spodbuja lokalno pridelavo in porabo hrane ter trajnostno in etično potrošništvo s posebnim poudarkom na solidarnosti do manjših kmetov, ki kmetujejo ekološko. Z ekološkim načinom pridelave, s krajšimi transportnimi potmi ter občutnim zmanjšanjem embalaže in odpadkov zmanjšuje okoljski odtis hrane,. Prispeva h krepitvi lokalne ekonomije, povezuje mesto s podeželjem in neguje tradicionalno kulturo pridelovanja hrane.

Foto: Shutterstock

KONTAKT

Zavod Ekologičen

Štihova ul. 20, Ljubljana

Telefon: 040 29 77 28

Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Več na spletni strani.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 11. april 2012

Anja Horvat Jeromel, Zavod Ekologičen in Helena Golob, Ekološka kmetija Zahojnik: Partnersko ekološko kmetijstvo

Gradiva uvodnih predstavitev

Anamarija Slabe, ITR: Uvod v ekološko kmetijstvo (pdf)

Milanka Čanković, Ministrstvo za finance RS: Uredba za zeleno javno naročanje s poudarkom na skupini živila, pijače, kmetijske pridelke za prehrano in gostinske storitve (pdf)

Brigita Zupančič Tisovec, Zavod za zdravstveno varstvo Novo Mesto: Zdravstveni vidiki prehrane (pdf)

Zdenka Kramar, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto: Projekt lokalne oskrbe v Beli krajini (pdf

 

DODATNI VIRI

(ang) Portal Evropske komisije o ekološkem kmetijstvu

(ang) Ekološki center - The Organic Center, portal z informacijami o ekološkem kmetijstvu in hrani 

(ang) Britansko združenje za ekološko kmetovanje in certificiranje 

(nem) Portal ekoloških kmetov Avstrije

Inštitut za trajnostni razvoj

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu  

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

 Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.