co2

Šolski ekovrtovi

Trajnostna lokalna potrošnja in proizvodnja sta eden ključnih elementov trajnostnega razvoja, pri čemer ima vodilno vlogo hrana. V nevladni organizaciji Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) izvajajo projekt Šolski ekovrtovi, katerega cilja sta spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok  ter oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki bo živela tudi po zaključku projekta. Dolgoročno želi ITR zagotoviti tudi uradno podporo delovanju šolskih ekovrtov v okviru izobraževalnega sistema.

Projekt se je začel januarja 2011 in je doživel zelo dober odziv. Sodeluje že 155 šol, vrtcev in dijaških domov. V projekt se lahko vključijo vse šole, ki jih zanima tema šolskega ekovrta: tiste, ki želijo vrt vzpostaviti ali ga morda že imajo, in tiste, ki jim je zamisel všeč, čeprav ta hip še ne vidijo pravih možnosti za uresničitev.

ITR v projektu nudi konkretno strokovno pomoč in izobraževanje za oblikovanje šolskega ekovrta in ekološko vrtnarjenje, kot tudi sodelovanje v mreži šol, prek katere so na voljo koristne informacije in delitev dragocenih »vrtnarskih« izkušenj med šolami. Projekt s pomočjo seminarjev in delavnic omogoča izobraževanje mentorjev in izmenjavo izkušenj med člani mreže, predstavitve dela članov mreže na javnih prireditvah ipd. Informacije in izobraževalno gradivo nudita spletni portal in e-bilten za člane mreže.

Šolski ekovrt otrokom omogoča, da vzpostavijo tesnejši stik z naravo in pridelavo hrane na način, ki omogoča varovanje okolja in narave. Otroci se seznanijo s pomenom lokalne preskrbe in samooskrbe z ekološko pridelano hrano. Velik pomen šolskih ekovrtov je torej v  izobraževanju za trajnostni razvoj. Poleg tega  projekt neposredno prispeva k zmanjšanju izpustov z delno samooskrbo vrtcev in šol, kar prinaša tudi finančne prihranke. 

Foto: Vrtec Šentvid
 
KONTAKT

Inštitut za trajnostni razvoj
Metelkova 6
Pisarna: Trubarjeva 50
1000 Ljubljana
Telefon:  01 439 74 60, 01 439 74 65
GSM:  051368 890
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran: www.itr.si

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE, 29. maj 2012

Martina Bavec, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: Kako vzgojiti generacije, ki bodo znale celiti in uživati lokalno pridelano ekološko hrano? (pdf)

Darja Piciga, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: Strategija izobraževanja in komuniciranja o trajnostnem razvoju - kako v učne programe? (pdf)

Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj:

  • Pomen ekološkega kmetijstva za varovanje podnebja (pdf)
  • Predstavitev projekta Šolski ekovrtovi (pdf)
  • Priložnosti za partnerstvo (pdf)

Tamara Urbančič, Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom: Šolski ekovrtovi na podeželju (pdf)

Helena Črne Hladnik, Gimnazija Šiška: Šolski ekovrt Gimnazije Šiška (pdf)

DODATNI VIRI

Portal Evropske komisije o ekološkem kmetijstvu

(ang) Portal Evropske komisije o varnosti hrane in zdravju potrošnikov

(ang) Projekt Vse za kakovost – lokalna ekološka hrana v rimskih šolah in vrtcih, Evropska komisija

(ang) The Organic Center, Ekološki center, portal z informacijami o ekološkem kmetijstvu in hrani 

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije  

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.