co2
Arhiv novic

EU o prilagajanju na podnebne spremembe

18. junij - Ministri EU, pristojni za okolje, so na zasedanju Sveta EU za okolje obravnavali nedavno objavljeno Strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam. Minister Dejan Židan je opozoril, da je Slovenija že imela Akcijski načrt za prilagajanja slovenskega kmetijstva podnebnim spremembam v letih 2010 in 2011, zato se je treba lotiti problema horizontalno in pristopiti k oceni tveganj in načrtovanju ukrepov za naslavljanje že znanih tveganj, ki jih podnebne spremembe prinašajo.

Več.


 

Spletni iskalnik ekoloških certifikatov

4. junij 2013 - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na svoji spletni strani objavilo Spletni iskalnik ekoloških certifikatov. V spletnem iskalniku lahko potrošniki najdejo vse aktualne certifikate za ekološke proizvode, ki so jih izdale slovenske organizacije za kontrolo in certificiranje.Več.


 

Proizvodno predelovalni obrati za predelavo lesa v Avstriji

6. junij - Potencial lesa je v Sloveniji večinoma še neizkoriščen, medtem ko je sosednja Avstrija vzorčni primer izkoriščanja naravnih danosti in priložnosti, ki jih te prinašajo. V Centrih predelave lesa lokalno surovino z malo energije predelajo v izdelke z najvišjo dodano vrednostjo, ki v desetletjih uporabe skladiščijo CO2 in ustvarjajo delovna mesta na podeželju.

Udeleženci dogodka, ki je v četrtek, 6. junija, potekal v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, so si ogledali tri lesno-predelovalne obrate na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.


 

 

Strukturne rešitve za energetsko revščino in model energetskega svetovanja

14. maj 2013  – Energetska revščina je medsektorski problem, ki zahteva dolgoročne rešitve. Ključni del reševanja je celovita obnova ali energetska sanacija stavbnega fonda, a eden od ukrepov za zmanjševanje energetske revščine je tudi širitev modela energetskega svetovanja, ki ga izvaja Focus v okrviru evropskega programa Achieve, in je bil uvrščen med dobre prakse na področju trajnostne energetike.

To so ključni poudarki posveta »Strukturne rešitve za energetsko revščino in model energetskega svetovanja«, ki je potekal v Mestni hiši v Ljubljani. Udeleženci posveta so identificirali možne strukturne rešitve problema energetske revščine skupaj s ključnimi institucijami, ki lahko pripomorejo k reševanju problema, na delavnici pa so razmišljali, kako bi bilo mogoče model energetskega svetovanja za energetsko revna gospodinjstva prevesti v dolgoročno strukturno rešitev.

Več.


 

 

 

Dobri praksi lesenih nizkoenergijskih stavb

24. april - Izbira lesa kot glavnega gradbenega materiala pomeni okolju prijazno nizkoogljično gradnjo, nižje stroške vzdrževanja, predvsem pa kakovostnejše bivalne razmere oziroma bivalno ugodje. Les ne oddaja škodljivih snovi, ne povzroča alergij in skrbi za uravnavanje vlažnosti v prostorih.

Udeleženci današnjega dogodka »Gradnja lesenih nizkoenergijskih hiš« so spoznali dve dobri praksi na področju lesene gradnje: poslovno stavbo podjetja Ekoprodukt d.o.o. in leseni pasivni vrtec v Preddvoru.


 

 

Posvet o trajnostni mobilnosti

23. april - Ljubljanski mestni redarji že od leta 2008 svoje delo opravljajo tudi na kolesih. Kolesa kot službena vozila prinašajo mnogotere pozitivne učinke, med drugim manjše izpuste CO2 in trdnih delcev, boljšo odzivnost in lažje izvajanje operativnih nalog redarjev. Uporaba službenih koles je bila uvrščena med dobre prakse na področju trajnostne mobilnosti v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, predstavljena je bila na posvetu  »Ukrepi občin kot znanilci trajnih sprememb na področju trajnostne mobilnosti«.

Več o predstavljeni dobri praksi.


 

 

Predstavitev Ekosocialne kmetije Korenika

Šalovci, 18. april – Ekosocialna kmetija Korenika v Šalovcih je odličen primer celovitega trajnostnega razvoja, ki ob prvenstvenem razvoju socialnih dimenzij enako upošteva tudi okoljsko in gospodarsko trajnostnost. Delovanje Korenike so spoznali udeleženci strokovne predstavitve, ki je potekala v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Več.


 

Predstavitev Strategije EU za prilagajanje na podnebne spremembe

29. aprila 2013 bo v Bruslju potekala javna predstavitev Strategije EU za prilagajanje na podnebne spremembe. Več o dogodku.


 

Nova sredstva za energetsko sanacijo in razpis za uvajanje marjetice

7. marec - Vlada RS je sprejela sklep, da se dodelijo dodatne pravice porabe za namen izvajanja »Javnega razpisa za izbor operacij za izvedbo energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v skupni višini 42,5 milijonov evrov dodatnih EU sredstev. Več.

Poleg tega je bil v začetku marca objavljen razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU marjetice v vrednosti 49.000 evrov. Več.


 

Izbranih 20 novih dobrih praks!

5. marec - Dobre prakse na področju zniževanja izpustov dokazujejo, da Slovenija in Evropska unija imata podjetja, organizacije in posameznike, ki so pogumno in inovativno pristopili k zniževanju izpustov. Projektna skupina je skupno evidentirala kar 74 primerov dobrih praks, kar je več kot v lanskem projektu. Več.


 


Stran 2 od 3

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.