whitetop whitebottom co2
Pomemben korak pri zmanjševanju ogroženosti zaradi poplav

14. februar 2013 - Vlada je določila območja pomembnega vpliva poplav v Sloveniji. Na podlagi kriterijev, opredeljenih v t.i. poplavni direktivi (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje lani poleti pripravilo predlog, ki je predvideval 56 območij. Po posvetu z lokalnimi skupnostmi ter strokovno in zainteresirano javnostjo je bilo na koncu določenih 61 območij pomembnega vpliva poplav.

Za obvladovanje teh območij bi bilo po grobi oceni vlade potrebnih 600 milijonov evrov investicijskih sredstev, ki bi jih črpali iz evropskih skladov, nacionalnega proračuna in javno zasebnih partnerstev. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je postavilo tudi okvir za spremljanje aktivnosti na teh območjih, predvideno je tudi letno poročanje vladi.

»Slovenija spada med države, ki jih skoraj vsako leto v večjem ali manjšem obsegu prizadenejo poplave. Določitev območij pomembnega vpliva poplav je potreben in pomemben prvi korak v smeri povečanja odpornosti na izredne hidrometeorološke dogodke in zmanjšanja ogroženosti zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja,« pravi članica projektne skupine Slovenija znižuje CO 2: dobre prakse Tanja Cegnar.


blog comments powered by Disqus
 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.