whitetop whitebottom co2
Program za podporo prilagajanju podnebnim spremembam Velika Britanija

Program Združenega kraljestva za podporo prilagajanju na podnebne spremembe, United Kingdom Climate Impacts Programme (UKCIP), je učinkovita pomoč pri prilagajanju na posledice podnebnih sprememb za vse sektorje gospodarstva in družbe v Veliki Britaniji. Ustanovljen je bil leta 1997 z namenom koordinacije znanstvenih raziskav s področja podnebnih sprememb in prenosa rezultatov v prakso prilagajanja različnih institucij.

UKCIP deluje na presečišču med znanstvenimi raziskavami, oblikovalci politik in drugimi zainteresiranimi deležniki iz javnega in zasebnega sektorja. Program sodeluje s podjetji in organizacijami pri pripravi ocene vpliva podnebnih sprememb na njihovo delovanje in jim nudi orodja in informacije, ki jim pomagajo pri zmanjševanju njihovih podnebnih tveganj in prilagoditvi na spremembe podnebja.

Program UKCIP ima tudi odlično spletišče. Portal vsebuje številne vsebine od osnovnih začetnih informacij (Essentials), ki vsebujejo okvire tveganj pri prilagajanju, lokalnih učinkov podnebnih sprememb, poslovnih tveganj ipd. Na voljo so koristna orodja (Tools) in metode, kako začeti proces prilagajanja in kako ga voditi v različnih sektorjih gospodarstva. Opisani so scenariji razvoja podnebja in socioekonomski scenariji razvoja v prihodnosti, ki jih moramo upoštevati pri optimizaciji prilagajanja. Na portalu so objavljene tudi konkretne študije in primeri dobrih praks v različnih regijah Velike Britanije. Med objavljenimi dobrimi praksami so tudi take, ki ob prilagajanju hkrati znižujejo izpuste toplogrednih plinov.

V okviru programa UKCIP so bile izdane številne publikacije (npr. A changing climate for business, UKCP09 Briefing report, LCLIP guidance, Beating the heat, Costing the impacts of climate change Overview of guidelines, Measuring Progress, Gardening in the global greenhouse,) namenjene akademski sferi in gospodarstvu.

Kontakt: UKCIP
School of Geography and the Environment
OUCE
South Parks Road
Oxford OX1 3QY
United Kingdom
Tel: +44 (0)1865 285717
Fax: +44 (0)1865 285710
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Več na spletni strani.

Komentirajte, povejte svoje mnenje, delite izkušnje, vprašajte - spodaj!

Dobro prakso UKCIP smo predstavili na poldnevnem posvetu Prilagajanje na podnebne spremembe: dobre prakse, ki je potekal 25. januarja 2012 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

GRADIVO IZ PREDSTAVITVE

Laurie Newton iz UKCIP je na predstavitvi naštel glavne dejavnosti UKCIP na področju pospeševanja dialoga o pomenu prilagajanja na podnebne spremembe: pripravljajo scenarije za upravljanje s tveganji in stroškovne scenarije, vodnike za posamezne deležnike, spletne aplikacije idr. Izpostavil je še pomen lokalnih skupnosti pri prilagajanju na podnebne spremembe, po njegovih besedah so bile v 90-ih letih prejšnjega stoletja gonilna sila na tem področju v Veliki Britaniji.

Več v prezentaciji.

Gradivo uvodnih predstavitev

Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta UL: Kakšno podnebje se nam obeta v Sloveniji? (pdf)

Jernej Stritih, direktor Službe Vlade RS za podnebne spremembe: Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo (pdf)

DODATNI VIRI o prilagajanju na podnebne spremembe

Podnebne spremembe in prilagajanje nanje; Agencija RS za okolje

Zelena knjiga o prilagajanju vplivom podnebnih sprememb (Evropska komisija, 2007) in Bela knjiga o zmanjšanju dovzetnosti Evrope za podnebne spremembe (Evropska komisija, 2009)

O podnebnih spremembah, kaj se dogaja in kako se lahko odzovemo?; Služba vlade za podnebne spremembe, www.svps.gov.si (podnebne spremembe/o podnebnih spremembah)

Podnebne spremembe in prihodnost Slovenije; Lučka Kajfež Bogataj

Zgledni ukrepi za varstvo podnebja in prilagajanje na podnebne spremembe; Cipra Slovenija

  

Navodila za komentiranje

Vnos novega komentarja:
Vnesite komentar. S klikom na gumb "Objavi kot ..." se na levi strani prikažejo načini registracije. Ko ga izberete (in po potrebi vnesete svoje podatke), pritisnite gumb "Objavi komentar".

Odgovor na obstoječi komentar:
Če želite neposredno komentirati določeno objavo, to storite s klikom na gumb "Odgovori". Nadaljevanje postopka je enako kot pri vnosu navadnega komentarja.

Pravila komentiranja

 Spletno komentiranje je namenjeno sodelovanju pri izmenjavi mnenj, komentiranju dobrih praks, predlogom za izboljšave in ustvarjanju skupnosti za medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj. Sodelujoči objavljajo prispevke, ki so povezani z vsebino projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse. Sodelujoči se lahko za komentiranje prijavite z uporabo svojega Facebook in Twitter računa ali s svojim elektronskim poštnim naslovom. Sodelujoči upoštevajte načela vljudnega in kulturnega razpravljanja ter se izogibajte žaljivemu in jeznemu pisanju, osebnim konfliktom in napadanju. Z objavo komentarja sodelujoči sprejme pravila komentiranja, v skladu s katerimi:

- ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;

- ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;

- ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;

- ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in možnosti komentiranja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

- ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal možnosti komentiranja v komercialne oziroma protipravne namene;

- ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;

- se ne bo predstavljal oziroma izdajal za kakšno drugo osebo;

- ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Administrator spletnega mesta si pridružuje pravico izbrisa komentarjev, ki so v nasprotju z namenom in pravili komentiranja, navedenimi zgoraj.


blog comments powered by Disqus
 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.