whitetop whitebottom co2
Prilagajanje na podnebne spremembe

Podnebne spremembe zvišujejo temperaturo zemlje in morij ter spreminjajo količino in vzorce padavin, zaradi česar lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo vedno hujše naravne katastrofe, povezane z vremenom, narašča tudi globalna povprečna višina morske gladine. Te spremembe bodo vplivale na preskrbo s hrano, zdravje, gospodarstvo in celovitost ekosistemov. Podnebne spremembe bodo imele velike ekonomske in družbene posledice, pri čemer bodo nekatere regije in sektorji utrpeli hujše negativne učinke. Ukrepanje glede podnebnih sprememb zahteva dve vrsti odzivanja: na prvem mestu zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, poleg tega pa moramo ukrepati tako, da se prilagodimo neizogibnim posledicam.

Več pri obeh posameznih dobrih praksah.

Uspešno ukrepanje ob poplavah 2010

Program za podporo prilagajanju, UK

 

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.