whitetop whitebottom co2
Arhiv novic

Prva javna predstavitev novih dobrih praks

Novih 20 primerov dobrih praks predstavljamo na novinarski konferenci v torek, 5. marca 2013 ob 13.00 v City Hotelu v Ljubljani.

Več.


 

Pomemben korak pri zmanjševanju ogroženosti zaradi poplav

14. februar 2013 - Vlada je določila območja pomembnega vpliva poplav v Sloveniji. Na podlagi kriterijev, opredeljenih v t.i. poplavni direktivi (ogroženost zdravja ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolja) je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje lani poleti pripravilo predlog, ki je predvideval 56 območij. Po posvetu z lokalnimi skupnostmi ter strokovno in zainteresirano javnostjo je bilo na koncu določenih 61 območij pomembnega vpliva poplav.

Več.


 

Natečaj za najboljši nizkoogljični projekt

11. februar - Evropska komisija v okviru kampanje "Svet, kot ti je všeč, s podnebjem, kot ti je všeč" prireja natečaj za najboljši nizkoogljični projekt. Na natečaj lahko posamezniki in organizacije s sedežem v državi EU v roku treh mesecev prijavijo projekte – tako velike kot majhne, ki prispevajo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov.

Več.


 

Katere bodo nove dobre prakse?

Evidentiranje dobrih praks je končano. Izbor 20 dobrih praks bomo javnosti predstavili 5. marca.


 

Kratki animirani filmi o dobrih praksah

Oglejte si animirane filme, ki na zabaven in poljuden način predstavljajo naše dobre prakse. Delite jih naprej!

Več.


 

Priporočila projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

Ljubljana, 21. september - V času uravnoteženja javnih financ dobre prakse zniževanja izpustov CO2  prinašajo priložnosti za zmanjševanje javnofinančnih stroškov oziroma povečanje prihodkov ter razvojni potencial. Nekaj dobrih praks je bilo predstavljenih tudi v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, v okviru katerega so nastala tudi priporočila za širjenje le-teh. »Nadaljnje širjenje dobrih praks je pogojeno z ovirami oziroma ozkimi grli, hkrati pa se odpirajo priložnosti, ki bodo na širitev dobrih praks vplivale spodbudno,« je ob današnji predstavitvi priporočil projekta povedala direktorica Umanotere Vida Ogorelec. Priporočila so namenjena odločevalcem, ki z njihovo pomočjo lahko vzpostavljajo pogoje za prehod v nizkoogljično družbo.

Več.


 

Objavljen Katalog dobrih praks 2012

12. september - V danes objavljenem Katalogu dobrih praks 2012 je vseh izbranih 20 dobrih praks predstavljenih na enem mestu - s kratkim opisom, pozitivnimi učinki in kontakti. V Katalogu navajamo tudi dodatne vire, ki nudijo še več informacij iz posameznih področij projekta.


 

Razpis za zbiranje predlogov informacijskih projektov o skupni kmetijski politiki

10. avgust - Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov informacijskih projektov o skupni kmetijski politiki (SKP). Razpis se nanaša na projekte, ki jih je treba izvesti med 1. marcem 2013 in 28. februarjem 2014.

Več.


 

Kampanja za trajnostno mobilnost v mestih

Evropska komisija je začela triletno kampanjo za trajnostno mobilnost v mestih. Glavni cilj kampanje je ozaveščati javnost o prednostih kombiniranja različnih oblik prevoza v mestih.

V kampanji lahko sodelujejo posamezniki, podjetja in neprofitne organizacije, kot so šole, nevladne organizacije ali javni organi, ki lahko zaprosijo za finančno pomoč Evropske komisije v višini do 7.000 evrov. Do sofinanciranja so upravičene aktivnosti, ki bodo organizirane med 15. novembrom 2012 in 30. junijem 2013.

Spletna stran kampanje.


 

Fotografije Zemlje iz zraka

25. julij 2012 - Oglejte si podobe našega planeta iz zraka. Posnetki satelita Landsat, ki v teh dneh praznuje 40 let, lepo kažejo, kako se Zemljino površje zaradi človekovega delovanja spreminja.

Fotogalerija Guardiana.


 

 


Stran 1 od 4

info@umanotera.org

Projekt "Slovenija znižuje CO2: dobre prakse" je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom.
Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije ali Vlade Republike Slovenije.

Upravljalec in administrator spletne strani je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.