Projekt »Slovenija znižuje CO2: Podnebni posveti« se je zaključil 31. januarja 2011. Cilj projekta je bil v okviru šestih javnih posvetov po celotni Sloveniji vzpostaviti dialog med civilno družbo, strokovnimi javnostmi, gospodarstveniki ter političnimi odločevalci o izvajanju in implementaciji podnebno-energetskih ciljev Slovenije. Vsem udeležencem na podnebnih posvetih se zahvaljujemo za sodelovanje. Rezultati projekta:   Slovenija-co2 priporpčila Priporočila podnebnih posvetov za odločevalce >>  |   Slovenija-co2 priporpčila  Poročila podnebnih posvetov >>

Informacijsko-komunikacijsko podporo javnim posvetom je predstavljajo spletno mesto http://www.slovenija-co2.si/, katerega je v obdobju maj 2010-februar 2011 obiskalo 4.777 posameznih uporabnikov svetovnega spleta. Na spletnem forumu so bili objavljeni 103 prispevki, število prijateljev projekta na Facebooku je bilo 441, število obiskovalcev spletnih video prenosov podnebnih posvetov pa je bilo 395. Več informacij v Poročilu Inštituta za elektronsko participacijo o obsegu video e-participacija 2.0 na spletnem mestu SI-CO2.

Sodeluj na forumu!  Spletni forum projekta >>    |   Spletni video prenos  Video arhiv posvetov >>   |   Arhiv spletnih klepetalnic >>   |   iconSmallFacebook  SI-CO2 na Facebook-u >>     |   Novice Slovenija-co2.si Novice portala SI-CO2 >>

ZAKLJUČENI POSVETI:

6-podnebni_posvet-SI-CO2-okroglaPodnebni posvet: Prehod v nizkoogljično družbo

Termin in lokacija: 10. januar 2011 med 9.00 in 13.00 uro na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.
Tema
: Slovenija sprejema zakon o podnebnih spremembah, ki bo določil dolgoročni cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in mehanizme prehoda v nizkoogljično družbo, hkrati pa potekajo prve aktivnosti za oblikovanje dolgoročne podnebne strategije za Slovenijo.
| Sodeluj na forumu! Objavi prispevek za posvet >> |  Vabilo in program >> | Spletni video prenos Spletni video prenos in klepetalnica posveta >> |
Poročilo posveta: Vsebinsko poročilo posveta >>
Priporočila posveta: Vsebinska priporočila za odločevalce in pristojne institucije >>

5 Podnebni posvet: Zelena javnofinančna reforma


Termin in lokacija: 5. november 2010 med 9.00 in 12.30, v dvorani Državnega sveta RS.
Tema:  Tema posveta je zelena javnofinančna reforma. V okviru te teme je potrebno nasloviti naslednje ključne izzive, o katerih bodo razpravljali visoki predstavniki vlade, gospodarstva, sindikatov, znanstvene sfere ter nevladnih organizacij.
Sodeluj na forumu! Spletni forum - arhiv >> |  Vabilo in program | Spletni video prenos Video arhiv posveta >>|
Poročilo posveta: Vsebinsko poročilo posveta >>
Priporočila posveta: Vsebinska priporočila za odločevalce in pristojne institucije >>

4 Podnebni posvet: Trajnostna mobilnost


Termin in lokacija: 22. september 2010 (Evropski teden mobilnosti) med 14.00 in 18.00 uro na Ekonomski šoli v Murski Soboti.
Tema: Slovenija se sooča s številnimi izzivi na področju prometa. Delež prometa v izpustih toplogrednih plinov v Sloveniji narašča – v letu 2008 je dosegel že 29%. Povečanje prometnih tokov poleg prednosti prinaša vse večje stroške za zdravje ljudi in okolje. Številne dejavnosti, ki promovirajo trajnostno mobilnost, že potekajo, vendar pa jih je potrebno okrepiti. Brez dvoma je potrebno trende v prometu spremeniti, vprašanje pa je, kako se tega izziva lotiti.
Sodeluj na forumu! Spletni forum - arhiv >> |  Vabilo in program | Spletni video prenos Video arhiv posveta >> |
Poročilo posveta: Vsebinsko poročilo - prispevki in zaključki delavnic >>  
Priporočila posveta: Vsebinska priporočila za odločevalce in pristojne institucije >>

3 Podnebni posvet: Kaj Zakon o podnebnih spremembah prinaša za kmetijstvo?


Termin in lokacija
: 25. avgusta 2010 med 14.30 in 17. uro v dvorani 2, Pomurski sejem, Gornja Radgona.
Tema: Namen podnebnega posveta je javnosti predstaviti vsebino osnutka Zakona o podnebnih spremembah, s posebnim poudarkom na področjih, ki so pomembni za sektor kmetijstva ter zbrati ključne pripombe in priporočila javnosti na osnutek zakona za področje kmetijstva. Posvet ima dva cilja: informirati javnost o vsebini osnutka zakona ter zbrati komentarje javnosti na osnutek.
Sodeluj na forumu! Spletni forum - arhiv >> |  Vabilo in program >> | Spletni video prenos Video arhiv posveta >> |
Poročilo posveta: Vsebinsko poročilo - prispevki in zaključki delavnic >>
Priporočila posveta: Vsebinska priporočila za odločevalce in pristojne institucije >>

2 Podnebni posvet: Energetika


Termin in lokacija: 22. junij 2010 med 15. in 19. uro v stavbi Univerze v Mariboru, na Slomškovem trgu 15 v Mariboru.
Tema: Namen posveta je javnosti predstaviti vsebino Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 - 2020 ter zbrati ključne pripombe in priporočila javnosti. Posvet se bo osredotočil predvsem na ovire za doseganje ciljev in mehanizme, ki bi lahko izboljšali izvajanje sprejetih ukrepov.
Sodeluj na forumu! Spletni forum - arhiv >> |  Vabilo in program >> | Spletni video prenos Video arhiv posveta >> |
Poročilo posveta: Vsebinsko poročilo - prispevki in zaključki delavnic >>
Priporočila posveta: Vsebinska priporočila za odločevalce in pristojne institucije >>

1 Podnebni posvet: Podnebni cilji in podnebni zakon


Termin in lokacija
: 14. maj 2010 med 9.00 in 16.00 uro, Cankarjev dom (dvorana M1), Ljubljana.
Tema
: Tudi Slovenija bo morala prispevati svoj delež pri reševanju izziva podnebnih sprememb. Kakšne cilje naj si postavi in kakšno politiko in ukrepe naj sprejme?
Sodeluj na forumu! Spletni forum - arhiv >> |  Vabilo in program | Spletni video prenos Video arhiv posveta >> |
Poročilo posveta:
Vsebinsko poročilo - prispevki in zaključki delavnic >>
Priporočila posveta: Vsebinska priporočila za odločevalce in pristojne institucije >>

   Projektna skupina:
Focus drustvo za sonaraven razvojRegionalni center za okoljeInstitut za elektronsko participacijoStudio 12

Zadnja objava

Najaktivnejši

Boris Šuštar (5 objav)
Gregor Vertačnik (5 objav)
Božo Dukić (4 objave)
Vesna (4 objave)
Konrad Ajster (3 objave)
Marko Cerar (3 objave)
Ivan Kramberger (3 objave)

Facebook

Iskalnik

Na strani

Prisotni 3 gostov .